วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> หลุมดำ

เรื่อง : ....

หลุมดำ

หลุมดำ...สังคมไทย
ผู้ใหญ่......ขุดลวงเด็ก

กฎระเบียบสังคม กดขี่ ห้ามใช้แรงงานเด็ก
เด็กไม่ใช้แรงงาน จะดำรงชีวิตอย่างไร จะให้แบมือขอ พ่อ แม่ หรือ เที่ยวเสเพล

คำว่า "หลุมดำ"
ก็เปรียบเสมือน....หลุมที่ใครพลัดตกลงไปแล้วปีนป่ายขึ้นมาได้ยาก
เป็นแหล่งดึงดูด เพื่อให้เข้าไปจมปลักอยู่กับความเลวร้าย
หรือเปรียบเสมือนสิ่งร้ายๆ
ที่เฝ้าคอยจะเข้ามาทำร้ายคนในสังคม
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
มีสิทธิ์หลุด...ตกลงเข้าไปอยู่ในหลุมดำได้ทั้งหมด

"นอกจากนี้ ยังมีหลุมแห่งความชั่ว
และความรุนแรง หลุมแห่งการเสี่ยง
และการพนัน
หลุม(บ่อ)น้ำเมา
และการเสพสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ หนังX
ซึ่งหลุมทั้งหมดนี้ต้องรีบกลบรีบฝังโดยเร็ว
หรือทำให้ตื้นลง
โดยผู้ใหญ่เป็นตัวการสำคัญ
ที่ขุดหลุมต่างๆ เหล่านี้ไว้
.......จะต้องช่วยกันกลบ ....
ไม่เช่นนั้นอนาคต....
ของสถาบันครอบครัวไทย หรือ
อนาคตของความสันติสุข ทางสังคมจะไม่เหลือ
ช่วยกันกลบ ช่วยกันถม แล้วปลูกไม้ดอกบนหลุม ให้สวยงาม
เกียรติยศ…ย่อมเกิดจาก....การกระทำที่...สุจริต
ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่...
คุณก็...จะได้เป็นใหญ่....
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็น...สิ่งนั้น

เพราะแสวงหา.... มิใช่เพราะ...รอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ.... มิใช่เพราะ...โอกาส
เพราะสามารถ.... มิใช่เพราะ...โชคช่วย
ดังนี้แล้ว ....."ลิขิตฟ้า..หรือจะสู้...มานะตน"

เด็กทำงานไม่ได้ .....
ใครจ้างเด็กทำงาน
ผิดกฎหมายใช้แรงงานเด็ก...แล้วสังคมจะเป็นเช่นใด
......อยากพูดว่า
พ่อ แม่ ไม่ได้เป็น รมต หรือ สส
ไม่ใช้แรงงาน จะเอาอะไรกิน….เศรฐกิจไม่พอกิน..

รายการ สร้างสรรค์สังคมไทย


โดย : ชัชวาลย์ เรืองผดุง
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 21 ก.ค. ปี 2006 [ เวลา 14 : 52 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-