วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> พายุหมุนเขตร้อนกับการเลี้ยวเบน

เรื่อง :

พายุหมุนเขตร้อนกับการเลี้ยวเบน

เรื่อง พายุหมุนกับการเลี้ยวเบน
โลกแห่งวัตถุนิยมในปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุได้ทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายในการ ดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา แต่ความสะดวกสบายก็ต้องแลกกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสูญเสียกับความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างมากมายทั้งระดับ ครัวเรือน อุตสาหกรรม ยานยนต์ จนเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เมื่อโลกร้อนขึ้นโดยธรรมชาติระบบนิเวศน์ของโลกจะเกิดการปรับความสมดุลโดยตัวมันเองด้วยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นให้เป็นพลังงานกล หนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การเกิดพายุหมุนเขตร้อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สถิติการเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นในปัจจุบันจะมีความเร็วและความรุนแรงมากขึ้นจนทำลายสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้ในอดีต
หนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนที่ได้ทำสถิติความเร็วลมสูงสุดในเขตทะเลจีนใต้ คือ ไต้ฝุ่นจันจู ได้ก่อตัวขึ้นในวันที่ 9 – 19 พ.ค. 2549 ด้วยความเร็วลมสูงสุดที่ประมาณ 170 กม. / ชม. (เป็นสถิติของพายุหมุนที่ก่อตัวในเขตทะเลจีนใต้) นักอุตุนิยมได้ใช้แบบจำลองในอดีตมาพยากรณ์พายุจันจูที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากที่พยากรณ์เส้นทางพายุไว้ว่าจะเข้าสู่บริเวณเกาะฮ่องกง แต่พายุลูกนี้กลับเลี้ยวเบนเข้าสู่บริเวณเกาะไต้หวันแทน ซึ่งเป็นเหตุให้เรือประมงที่นำเรือไปหลบพายุต้องพบกับความสูญเสียเป็นอันมาก เหตุผลหนึ่งที่การพยากรณ์คลาดเคลื่อนไปมาก น่าจะมาจากปัจจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของพายุได้ถูกมองข้ามไป
โดยปกติการเคลื่อนที่ของพายุหมุนจะเป็นไปตามกระแสลมระดับสูง และการเลี้ยวเบนไปตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ เราเชื่อเพียงว่าการเลี้ยวเบนเกิดจากการแรงโคริโอลิส หรือ แรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกที่เป็นไปตามกฎของเฟอร์เรล ซึ่งพอสรุปได้ว่า “วัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในซีกโลกเหนือ เมื่อเคลื่อนที่จะเบนไปทางขวามือ ส่วนซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายมือ” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่งในความเป็นจริงปัจจัยที่ทำให้พายุหมุนเกิดการเลี้ยวเบนยังมีอีกปัจจัยหนึ่งร่วมอยู่ด้วยเสมอ คือปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของวัตถุหมุน
วัตถุที่หมุนรอบตัวเองแล้วเคลื่อนที่ไปในบรรยากาศ จะต้องเกิดการเลี้ยวเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับการหมุนเสมอ และการเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อย จะต้องขึ้นกับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ความเร็วของการหมุนและน้ำหนักของวัตถุที่หมุน วัตถุที่มีความเร็วในการหมุนมากและมีน้ำหนักน้อย ก็จะทำให้เกิดการเลี้ยวเบนได้มาก
ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของวัตถุหมุนเกิดได้ทั่วไป เช่นการเตะลูกฟุตบอล ถ้าเราเตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าตรงๆธรรมดา ลูกฟุตบอลก็จะพุ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงแล้วโค้งลงสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงของโลก แต่ถ้าราเตะลูกฟุตบอลให้หมุนรอบตัวเองไปด้านขวามือ ลูกฟุตบอลก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวเบนออกไปทางซ้ายมือก่อนตกลงสู่พื้นดิน ตรงกันข้ามถ้าเราเตะลูกฟุตบอลให้หมุนไปทางซ้ายมือ ลูกฟุตบอลก็จะเลี้ยวเบนไปทางขวามือเสมอทุกครั้ง
เหตุผลที่ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปในบรรยากาศมีลักษณะของการหักมุมในทิศทางตรงกันข้ามกับแกนหมุนของตัวเองเช่นนี้ เพราะการหมุนรอบตัวเองแล้วพุ่งไปข้างหน้าจะทำให้เกิดแรงเสียดทานกับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของลูกฟุตบอล จึงทำให้ลูกฟุตบอลเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นเหมือนล้อรถยนต์ที่หมุนเสียดทานกับพื้นถนนก็จะทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
เราสามารถที่จะทดลองปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของวัตถุหมุนได้อย่างง่ายๆเพียงใช้จานพลาสติกแบน ๆ แล้วร่อนให้จานหมุนไปทางขวามือ จานร่อนก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวเบนไปทางซ้ายมือเสมอทุกครั้ง ในทางตรงกันข้ามหากร่อนจานให้หมุนไปทางซ้ายมือ จานร่อนจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวเบนไปทางขวามือทุกครั้งเช่นกัน
อาจมีข้อสงสัยตามมาได้ว่า แล้วพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะเกิดแรงเสียดทานกับบรรยากาศเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของวัตถุหมุนอื่นหรือไม่ เพราะพายุหมุนเป็นเพียงกระแสลม ที่หมุนเท่านั้น
คำตอบเราน่าจะหาได้จากลักษณะของหางพายุหมุนนั้นเอง เพราะหางของพายุหมุนมีลักษณะของการเกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวพายุกับบรรยากาศให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน และหางของพายุหมุนจะมีลักษณะเดียวกันกับประกายไฟที่เกิดจากการเสียดทานของการเจียเหล็ก กับ เครื่องเจียที่หมุนรอบตัวเองอย่างเร็ว ฉะนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่า พายุหมุนจะเกิดแรงเสียดกับบรรยากาศเหมือนวัตถุหมุนอื่นหรือไม่
สรุป พายุไต้ฝุ่นจันจูที่มีการพยากรณ์คลาดเคลื่อนไป อาจเป็นเพราะเราละเลยปัจจัยเกี่ยวข้องบางส่วนไป คือ ปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของวัตถุหมุน เนื่องจากไต้ฝุ่นจันจูมีความเร็วจนทำสถิติสูงขึ้น แรงเสียดทานจากพายุหมุนกับบรรยากาศจึงมีมากขึ้น เส้นทางเลี้ยวเบนจึงต้องมีมากขึ้นตามไปด้วย
หวังว่าผู้ที่สนใจและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง น่าที่จะช่วยกันทดลองวิจัยเรื่องนี้ให้เกิดมีความเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพราะสภาวะของโลกที่มีแต่จะร้อนมากขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจก พายุหมุนร้อนเขตที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การพยากรณ์เส้นทางของพายุหมุนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่ช่วยลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาตินี้ได้

เกรียงศักดิ์ มหาปัญโญ
(09-7388085)


โดย : เกรียงศักดิ์
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 29 ก.ค. ปี 2006 [ เวลา 13 : 53 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-