วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> คนไทยเหมือนกัน คุณอยู่ภาคไหน

เรื่อง : ...

คนไทยเหมือนกัน คุณอยู่ภาคไหน

ประชาชนคนภาคใต้...มีอาชีพ ทำสวนยางพารา
ทำการประมง เพราะอยู่ติดทะเล
ภาคใต้ ฝนตกทั้งปี
(ผู้นำประเทศไทย หลายคน เป็นประชาชนคนเมืองใต้)
คนใต้สนใจเล่าเราเพียรศึกษา
เป็นทนายความ
เป็นอัยการ
เป็นผู้พิพากษา
เป็นใหญ่เป็นโต ในบ้านเมืองมากมาย
เขาอยู่ใกล้ทะเล รับประทานปลาอาหารทะเล สมองดี
.....
คนภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ
ทำไร่ ทำนา รอฟ้าฝน...
นาล่ม ฝนแล้ง
อาหารการกินขาดแคลน กินแต่ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาเน่า ไม่มีคุณค่าทางอาหาร และขาดวิตามิน
เพราะฐานะยากจน จึงไม่สนใจ และไม่มีทุนจะ ศึกษาเล่าเรียน
.....
กว่าอีสานจะเขียว คนก็หน้าเขียวซีดเซียว กันหลายคน...
.....
ปัญญาชนจึงเป็นคนภาคใต้มากกว่า

ผู้ใช้แรงงาน 80% เป็นคนภาคอีสาน

คนภาคกลาง มักชอบเป็น ทหาร ตำรวจ
คนภาคกลาง อีสาน เหนือ ความรู้คนส่วนใหญ่ระดับปานกลาง
....ท่านว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ผู้ใช้แรงงาน หรือ คนมีการศึกษา
....เราทุกคนคือคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จงรักใคร่สามัคคีกันเถิด
สามัคคีกัน เพื่อถวายองค์เหนือหัว
ทำความดีร่วมกัน เพื่อถวายพระองค์ท่าน
ในฐานะที่เราเป็นพระสกนิกร ของพระองค์
ชาติไทยจงเจริญ....ๆๆ


โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 29 ก.ค. ปี 2006 [ เวลา 20 : 30 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-