วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> incomplete

เรื่อง : ++

incomplete

เมื่อหยดสีดำร่วงหล่นในความมืด
แสงจันทร์พลันฉายยามเที่ยงวัน

เสียงกรีดร้องโหยหวลของหญิงใบ้
จุดประกายแสงสกาวปรากฎบนดวงตาคู่หนึ่ง


ชีวิตบุคคลประหลาด
ที่ความสมบูรณ์แบบมีได้ เพียงเสี้ยว!

ตราบใดที่สายน้ำยังคงไหลริน
สายลมอย่างเจ้า จะพัดพาไปยังทิศทางใดได้บ้างเล่า


เหรียญแห่งสมดุลที่ไม่อาจลำเอียง!

เ ศ ษ เ สี้ ย ว ที่ สิ ง ส ถิ ต ใ จ เ จ้ า
จึง มี เพียง ข อ บ เ ห รี ย ญ
ที่หมุนวนไปมาได้เพียงแค่ด้านเดียว


เจ้าจะยังหมุนโลกในมือเจ้าไปในทิศทางใดอีกเล่า
ในเมื่อความสบายเป็นได้แค่ ภาระอันหนักอึ้ง
ความเติมเต็มเป็นได้เพียง ความขาดหายของชีวิต
และการค้นพบที่มองเห็นได้...ก็มีเพียงความว่างเปล่า

สายลมเจ้าเอ๋ย ณ.สถานที่แห่งใจ
ในที่ ที่ ศรัทธา ใด ก็ ไม่ อาจ ส่อง สว่าง
แม้ แต่ ความ มืด ยัง ไร้ ตัว ตน
และ เมื่อ เอ่ย ถึง ความ เหงา
สำ หรับ เจ้า มัน ก็ ยัง เงียบ เกิน ไป

แม้ แต่ ลม หาย ใจ เจ้า ยัง ไร้ เสียง
มี เพียง สำเนียง หัวใจ เต้น ระรัว

ก้อนเนื้อที่สวยงาม บริบูรณ์
หากแต่เป็นใจที่ไร้ผู้ครอบครอง
แม้เหล่าปีศาจก็ไม่อาจครอบงำ
และหัตถ์แห่งฑูตสวรรค์ก็ไม่อาจเอื้อมมาถึง

ไม่ว่าความสิ้นสุดแห่งชีวิตจะมาเยือนสักกี่ครา

ใน ความ สงัด ที่ ไม่ อาจ มืด มิด ได้ นั้น
ก็ไม่อาจทำให้ใจเจ้าเงียบงันไปได้อยู่ดี

เจ้าจักยังดิ้นรนไปอยู่แห่งใดกันเล่า
ใย เจ้า ไม่ ส่ง เสียง มา ให้ ถึง หัว ใจ ข อ ง ข้ า

ณ.สถานที่ ที่หัตถ์แห่งกาลเวลาก็ไม่อาจเอื้อมมาถึง
ณ.สถานที่ ที่สายลมอย่างเจ้าจะพัดพาไปในทิศทางใด
หัวใจข้ายังคงมีความงามสองด้านให้เจ้าชำเลืองมองอยู่ร่ำไป


เจ้า! เ ห รี ย ญ ที่ มี ไ ด้ เ พี ย ง ด้ า น เ ดี ย วโดย : กระติกน้ำแข็ง
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 5 ส.ค. ปี 2006 [ เวลา 14 : 47 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-