วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ทำความดี...เพื่อแม่....(ที่คนไม่ชอบฟัง)

เรื่อง : ....

ทำความดี...เพื่อแม่....

(ที่คนไม่ชอบฟัง)

การทำความดี
ง่ายกว่า...การรักษา...คุณงามความดี
หลายท่าน หลายคน
ที่ทำความดีมาเกือบทั้งชีวิต
แต่มาพลาด ตัดสินใจ ทำอะไรผิดๆ
....สังคมไม่ยอมรับ เรียกว่า กระทำความผิด...เพรียงครั้งเดียว ก็จะเกิด ความเสียหาย เป็นความผิด
ที่คนอื่นเอาไปพูด และเพ่งมอง พากันรังเกียจ
.....สิ่งที่ผิด เล็กน้อย เรียกว่า..ความชั่ว
.....ให้เกิดการเสื่อมเสีย ชื่อเสียง (ทั้งๆที่เป็นเรื่องเล็กๆ)
การทำความดี...
ทำง่าย....กว่าการรักษาความดี
ชีวิตของคน.. แม้นมี..ดีมาก
มีชั่วเพียงเล็กน้อย...
คนก็จะเพ่งมอง และพากัน รังเกียจ ตรงที่ว่าทำชั่ว...เรื่องเล็กๆน้อยๆ
.......ผ้าขาวทั้งผืน..มีจุดดำอยู่นิดเดียว ก็มองเห็นเป็นตำหนิ และเห็นชัดเจน ....
ชีวิตคนก็เหมือนกัน
.......ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเท่าได
ข้อบกพร่องเล็กน้อย.... คนก็ยิ่งมองเห็นง่ายขึ้น.....
.....คนที่เกิดมา...
มีความพร้อม...ทุกอย่าง...อาจได้มาแต่ทรัพย์สิน...เงินทอง
แต่
ผู้ที่เกิดมา...ยากจน...ไม่มีจะกิน
อาจจะ...ได้สิ่งที่เรียกว่า พละกำลัง...อันมหาศาล
ไม่โง่ ไม่พิการ...ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว....
จะไปกลัวอะไร กับชีวิต...
แต่ที่สำคัญ....
....มนุษย์เราจะมีค่า และ วัดค่าที่ความดี
การทำความดี เป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์
.........
“ขว้างเบ็ด ลงน้ำ...ก็ได้ปลา...
แบกจอบ แบกเสียม เข้าป่า...ได้หน่อไม้...ได้หัวเผือกหัวมัน”
...........
อยากเป็นคนดี ต้องกระทำความดี
ลักษณะของคนดีคือ..
คนที่ มีธรรมในหัวใจ ปฏิบัติธรรม
เป็นผู้เสียสละ สละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
รู้จักพัฒนาตนเอง "รู้ว่าชั่วให้หลีกหนี รู้ว่าดีให้ปฏิบัติ"
มีความดี มีอำนาจ
มีความดี มีอิทธิพล
มีความดี มีคนเคารพนับถือ
ความดีไม่มีวางขาย...ต้องทำ
ไม่ทำผิดกฎหมาย...
ไม่ทำ ผิดศีลธรรม...
ไม่ทำผิดหลักศาสนา...
เป็นคนกตัญญูรู้คุณ...ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
ก็ถือว่าท่านเป็นคนดี

ราบการสร้างสรรค์สังคมไทย
รายการวิทยุของท่านผู้ฟัง
ดำเนินรายการ โดย นายชัชวาย์ เรืองผดุง


โดย : ชัชวาลย์ เรืองผดุง
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 ส.ค. ปี 2006 [ เวลา 17 : 7 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้