วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น

เรื่อง :

น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น

ภู เ ข า ห วั่ น ไ ห ว ด้ ว ย แ ร ง ล ม

คำ ค น ค า ร ม ยิ่ ง เ ชื อ ด เ ชื อ น

ค า ร ม ค ม ใ ด ไม่ ค ม เ ห มื อ น

ไ ม่ เ ชื อ ด เ ชื อ น เ สี ย ด แ ท ง เ ช่ น ... ใ จ ต น (ใ จ ค น)


อั ก ษ ร ง า ม
...ว า ท ศา ส ต ร์ เ ติ ม แ ต่ ง

อั ก ษ ร สำ แ ด ง
...ค ว า ม นั ย ใ ค ร่ เ ป ล่ ง เ สี ย ง

อ นุ สั ย
...ไ ก ว ก ร ะ ท บ ก ล บ สำ เ นี ย ง

ก ร ะ ซิ บ เ สี ย ง
...เ ข้ า บ า ด ลึ ก ถึ ง ใ จ ต น ( ใ จ ค น)*********************************************

น้ำคำ น้ำใจ ใยซ่อนเร้น
เจือจาน ซ่านกระเซ็น ... ด้วยรักหมดใจ

น้ำคำ น้ำใจ ใยหลีกเร้น
เจือจาน ซ่านกระเซ็น ... ฤารักหมดไป

น้ำคำ ฤาน้ำใจ ใครมองเห็น
สาดซัดใจกระเซ็น ... คือความหมายใด

ความลุ่มหลง ที่มองไม่เห็น
สาดซัดหัวใจกระเซ็น ... ด้วยนัย แห่งใจคน (ใจตน)**(น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น)**
***20 สค 2549***โดย : กระติกน้ำแข็ง
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 20 ส.ค. ปี 2006 [ เวลา 23 : 14 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-