วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5
<

>> น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น (ฉบับแก้ไข)

เรื่อง :

น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น

(ฉบับแก้ไข)

ภู เ ข า ห วั่ น ไ ห ว ด้ ว ย แ ร ง ล ม

คำ ค น ค า ร ม ยิ่ ง เ ชื อ ด เ ชื อ น

ค า ร ม ค ม ใ ด ไม่ ค ม เ ห มื อ น

ไ ม่ เ ชื อ ด เ ชื อ น เ สี ย ด แ ท ง เ ช่ น ... ใ จ ต น


อั ก ษ ร ง า ม...ว า ท ศา ส ต ร์ เ ติ ม แ ต่ ง

อั ก ษ ร สำ แ ด ง...ค ว า ม นั ย ใ ค ร่ เ ป ล่ ง เ สี ย ง

อ นุ สั ย...ไ ก ว ก ร ะ ท บ ก ล บ สำ เ นี ย ง

ก ร ะ ซิ บ เ สี ย ง...เ ข้ า บ า ด ลึ ก ถึ ง ใ จ ค น
*****************************************

น้ำคำ น้ำใจ ใยซ่อนเร้น
เจือจาน ซ่านกระเซ็น ... ด้วยรักหมดใจ

น้ำคำ น้ำใจ ใยหลีกเร้น
เจือจาน ซ่านกระเซ็น ... ฤารักหมดไป

น้ำคำ ฤา น้ำใจ ใครมองเห็น
สาดซัด หัวใจกระเซ็น ... คือความหมายใด

ความลุ่มหลง ที่มองไม่เห็น
สาดซัด หัวใจกระเซ็น ... ด้วยความนัย แห่ง ใจ คน


** น้ำคำ น้ำใจ ที่มองไม่เห็น **
(20 สค 2549)โดย : กระติกน้ำแข็ง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค. ปี 2006 [ เวลา 14 : 41 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-