วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> มงคลแห่งชีวิต

เรื่อง :

มงคลแห่งชีวิต

1. อย่าคบคนพาล เพราะคบคนพาลจะมีแต่ความเสื่อม
2. สมาคมด้วยบัณฑิต เพราะจะพบแต่ความเจริญในชีวิต
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา เช่น พ่อ แม่ ครู เป็นต้น
4. อยู่ในถิ่นประเทศอันสมควร เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
5. เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน คือสะสมความดีไว้ก่อนมามาก
6. ตั้งต้นไว้ชอบ ทั้งกาย วาจา และใจ
7. ศึกษาเล่าเรียนมาก เพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต
8. เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปวิชาการต่าง ๆ
9. เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
10. กล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน์
11. บำรุงดูแลเลี้ยงดู พ่อ แม่ ชีวิตจะรุ่งเรือง
12. สงเคราะห์บุตร ห้ามไม่ให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นต้น
13. สงเคราะห์ภรรยา สามี
14.ทำการงานไม่คั่งค้าง เพราะการผัดวันประกันพรุ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อม
15. ให้ทาน
16. ประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้
17. สงเคราะห์ญาติ ทั้งฝ่ายบิดา และมารดาในเวลาที่ควร
18. ประกอบการงานที่สุจริต
19. งดเว้นจากบาปทั้งปวง
20. งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา

โดย : เพื่อน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 6 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 19 : 46 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-