Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> จดหมายแห่งรัก

เรื่อง :

จดหมายแห่งรัก

แสนดี
บทนำ
การที่หลายคนกล่าวอ้างว่า ไม่มีเวลาสอนลูกเพราะส่งลูกไปเรียนหนังสือห่างไกล แม้กระทั่งลูกทำงานแล้วก็อยู่ห่างไกลอีก จึงไม่ค่อยได้สอนลูกสักเท่าไร แล้วรู้สึกว่าตนเองผิดเมื่อทราบว่า ลูกของตนนั้นไปทำผิดศีลผิดธรรมหรือทำผิดกฎหมาย สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรย้อนกลับไปสู่ระบบการสอนด้วยหัวใจอีกครั้ง คือสอนด้วยความรัก ความเมตตาอีกครั้ง ไม่ว่าลูกจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามที เมื่อลูกอยู่ไกลก็สอนลูกด้วยจดหมาย คือจดหมายแห่งรักนั่นเอง
เนื้อหา
จดหมายแห่งรักนี้ เป็นการสอนลูกด้วยการการเขียนจดหมายถึงลูกตนเอง ทุกหยดหมึกที่เขียนลงไปพ่อแม่ก็ควรกลั่นคำสอนของตนออกมา เพื่อว่าลูกได้อ่านแล้วจะเข้าใจถึงความรักความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่มีต่อตนเอง ดังตัวอย่างของจดหมายแห่งรักที่แม่ได้เขียนถึงลูกชายของตนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขฉบับหนึ่ง ว่า
ลูกรักของแม่...
ลูกนอนหลับหรือยังครับ.. ก่อนนอนอ่านจดหมายแม่ก่อนนะลูก แม่อยากบอกลูกว่าในยุคปัจจุบันที่กระแส “ ทุนนิยม ” ได้หล่อหลอมให้คนเห็น “ เงิน ” เป็นคำตอบสุดท้าย ทำให้คนสมัยนี้ร้อนรุ่ม ตกอยู่ในความโลภ และเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น เพราะเมื่อเราเห็นว่า “ เงิน ” เป็นสิ่งที่จะบันดาลทั้งความสะดวกสบาย ชื่อเสียง เกียรติยศ ตลอดจนการยอมรับนับถือให้เราได้แล้ว คนจำนวนมากจึงพร้อมจะทำทุกสิ่ง แม้แต่การใช้เล่ห์เพทุบายทุกวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ เงิน ” เพื่อจะได้ใช้เป็นอำนาจ “ ซื้อ ”ทุกอย่างตามที่ตนปรารถนา โดยหวังแต่ความร่ำรวย และความเจริญก้าวหน้าส่วนตัว และของพวกพ้อง จนกลายเป็นคนขาดความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งคนประเภทนี้กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้บ้านเมืองของเรา หากจะเปรียบเป็น “ นาวา ” ก็กำลังโต้คลื่นลม มรสุมแห่งทุนนิยม ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์
ลูกเอ๋ย.. ในฐานะที่ลูกเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิบัติภารกิจแทนพระราชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกจงภูมิใจเถิดว่า... หน้าที่ที่ลูกกำลังทำอยู่นี้เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ..ฯลฯ แม่ขอให้ลูกปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส ตั้งใจบริการ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ หรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่น หรือสักแต่ทำให้เสร็จ หรือทำงานเอาหน้า แต่ให้ทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างจริงจัง ผู้ที่รอความหวังจากลูกนั้นก็คือชาวบ้าน และขอให้ลูกนึกถึงผลที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย์ ไม่เอนเอียงไปหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือพวกพ้องไม่ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ
ลูกเอ๋ย.. ในฐานะที่ลูกมีผู้บังคับบัญชา ขอให้ลูกของแม่ตั้งใจทำงาน ช่วยเหลือกิจการของท่าน ถ้าเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินแล้วไซร้ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ ท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพี่ของลูก มีเพื่อนข้าราชการด้วยกันเป็นเพื่อน เป็นน้อง ลูกจงนึกเสมอว่า... ภารธุระของพี่ก็เหมือนธุระของน้อง มีสิ่งใดที่น้องจะช่วยแบ่งธุระของพี่ได้ก็จงทำเถิดจงเป็นคนมีน้ำใจ อย่าเป็นคนไร้น้ำใจ นิ่งดูดาย จงเป็นคนกตัญญู แล้วลูกก็จะเจริญ สักวันหนึ่งลูกก็จะเจริญในหน้าที่การงานเหมือนอย่างท่าน เมื่อลูกทำดี อย่าหวังสิ่งตอบแทน เพราะเมื่อลูกหวังสิ่งตอบแทนเกิดไม่ได้ดังใจปรารถนาลูกก็จะเสียใจ แม่ไม่อยากให้ลูกเสียใจ แม่อยากให้ลูกคิดว่า เมื่อทำดีแล้วคนไม่เห็น ฟ้าดินย่อมเห็น แล้วจะสบายใจ ไม่ทุกข์ใจ
ลูกเอ๋ย... การทำงานนั้นต้องอาศัยความสามัคคีจึงจะสำเร็จลงได้ และที่สำคัญขอให้ลูกเลือกนายที่ดีมีคุณธรรม และจงรับใช้ท่านให้ถึงที่สุดเถิด ลูกจงทำตัวเป็นดังเช่นขุนศึกเลือกนายที่มีพระปรีชาสามารถ ดังเช่น ขุนศึกคู่บารมี เลือกรับใช้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก เลือกเป็นทหารเอก ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฯลฯ ซึ่งวิธีเลือกขอให้ลูกดูคนที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นที่เขาไม่มีประโยชน์ด้วย แต่เขาก็ทำดีด้วยเมตตานั่นแหละ คนที่ลูกควรสนองงานท่านอย่างสุดกำลัง สักวันหนึ่งลูกจะเรียนรู้ชีวิตจากท่าน การดำเนินชีวิตของท่านผู้นั้น และนำมาสอนตนเองได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใด คนลักษณะอย่างนี้ลูกจงให้การสนับสนุนให้ท่านได้ทำงาน ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรือง ดังคำที่ว่า “ มือที่ช่วยดีกว่าปากที่สวดมนต์ ” นะลูก
ลูกรักของแม่....ก่อนจบแม่อยากบอกว่า แม่รักลูกมาก คำที่แม่สอนขอฝากให้ลูกได้ ได้ลองตรองดูว่า.. บัดนี้ลูกได้ทำหน้าที่ข้าราชการที่ดี รักประชาชน ชาวบ้าน ดูแลรักษาประชาชน โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจสมกับได้รับพระราชภาระจากในหลวง ทำหน้าที่กตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาโดยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำที่ได้แนะนำหรือไม่ ถ้าลูกทำอยู่แล้วแม่ก็ขอชื่นชม ถ้าลูกยังไม่ทำแม่ก็ขอฝากให้ลูกอย่าได้ละเลยโอกาสอันดีของชีวิต จงเริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะลูกก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่จะทำให้งานกระทรวงสาธารณสุขไปสู่ “การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ”
ดวงใจของแม่
แม่
สรุป
การสอนโดยใช้จดหมายแห่งรักอย่างนี้ ก็จะทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ของตนเองไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตนเองเลย ท่านคอยเฝ้าดูแลตนเองอยู่ จะทำอะไรที่เป็นความผิดก็ไม่กล้า ไม่ว่าลูกตนเองจะเรียนหนังสือหรือว่าทำงานแล้วก็สามารถใช้จดหมายคุยกับลูกได้ หรือจะเป็นจดหมายอิเลคทรอนิกส์ก็ได้ สิ่งควรเข้าใจก็คือว่าอย่าคิดว่าการเขียนจดหมายสอนลูกเป็นเรื่องไม่สำคัญ ยิ่งถ้าเป็นลายมือของพ่อแม่ด้วยแล้ว ลูกที่ความรักพ่อแม่ทุกคนย่อมมีความรู้สึกว่าอยากอ่าน อยากรู้ว่าพ่อแม่อยากบอกอะไรตนเอง ท่านคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ ถ้าสิ่งใดตนเองทำไม่ดีก็จะได้เลิกละทำสิ่งนั้น นี้คืออานิสงส์แห่ง “จดหมายแห่งรัก”โดย : สุรพร แสนบุญศิริ(แสนดี)
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 21 : 45 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com