วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> แม่ที่ยิ่งใหญ่

เรื่อง :

แม่ที่ยิ่งใหญ่

บทนำ
แม่คือใคร ในชีวิตเราคำถามนี้ถ้าคนไม่ไม่มีแม่ที่คอยให้ความรักความอบอุ่น หรือได้มอบสิ่งดีให้ก็คงไม่ค่อยเข้าใจมากนัก บางครั้งคิดเลยเถิดไปว่า.. แม่ไม่เห็นมีความสำคัญเลย ฉันเก่ง ฉันรวย ก็เพราะฉันขยันเอง ดิ้นรนเอง แต่บางคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับแม่ย่อมทราบดีว่า แม่คือใคร ? ผู้เขียนเองได้มีแม่คอยเลี้ยงดูเมื่อเยาว์และมีตาย-ยาย และน้า ๆ คอยประคับประคองชีวิตจนโต จึงเข้าใจดีว่า กว่าคนหนึ่งจะโตได้ผ่านกระบวนของชีวิตอะไรบ้าง
เนื้อหา
การที่คนเราได้รับรู้ว่าแม่รักเราแค่ไหนนั้น โอกาสแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ผู้เขียนเองมีโอกาสได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนกับความรู้กับท่านผู้รู้ทั้งหลาย จึงได้รวบรวมคำว่า แม่คือใคร..ในชีวิตเรา ดังนี้
แม่คือ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ผู้ให้กำเนิดเราโดยร่วมมือกับพ่อผู้กำกับการแสดง
แม่คือ นักรักบริสุทธิ์ ผู้เป็นต้นแบบแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข คือเมตตา
แม่คือ ครูคนแรก ที่สอนเราถึงวิธีการดำเนินชีวิตในโลกนี้ ผู้สอนเราให้รู้จักแยกแยะระหว่าง "ความดี" กับ "ความเลว"
แม่คือ นายกรัฐมนตรี ผู้ตระเตรียมความจำเป็นขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน เช่น เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวแก่ลูก
แม่ คือ เกษตรกร ที่ลงแรงหว่านเมล็ดพันธุ์ เฝ้าพรวนดินรดน้ำและอดทนรอคอยการเกิดผลที่งอกงาม เป็นผู้ที่ดูแล เลี้ยงดู ฟูมฟัก นับตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนเติบโตขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งผลิตผลคือลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นแม่ยอมรับได้โดยดี แต่ไม่ท้อที่จะสู้ต่อไป
แม่คือ จิตรกร ผู้แต่งแต้มสีสันชีวิตอนาคตของเรา จะให้ลูกเดินในทิศทางใด ก็จะมีเป้าหมายให้
แม่คือ นักสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ทำให้ความฝันใฝ่ของเราเป็นความจริง
แม่คือ นักประชาสัมพันธ์ ที่ชอบเชิดชูความสามารถของเราทำให้เรากล้าแสดงออกและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่อย่างเต็มที่
แม่คือทหาร ผู้ทำหน้าที่ปกป้องภยันตรายให้เรา ตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ช่วยตัวเองไม่ได้จนกระทั่งเติบใหญ่สมบูรณ์และแข็งแรง ดังคำที่ว่า มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม เป็นตัวอย่าง
แม่คือ นางพยาบาล ที่คอยเฝ้าไข้ ดูแลรักษา ยามเราเจ็บไข้ได้ป่วย แม้นตนเองจะยืนแทบไม่ไหวก็ถามลูกว่าลูกหิวมั้ย ไม่เคยห่วงตนเองมากกว่าลูกตนเลย
แม่คือ นักบุญ ที่พร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัว โดยไม่คำนึงว่าตนต้องเสียประโยชน์เพียงใด เพื่อลูกแล้วแม่ยอมทุกอย่าง เช่น สามีตายแล้วก็ไม่ยอมมีสามีใหม่เพราะสงสารลูกก็ลูกจะคิดมาก
แม่คือ ผู้ใช้แรงงาน ที่ทำงานหนักที่สุด ตั้งแต่เช้าจรดค่ำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ไม่มีวันหยุด
แม่คือ นักรบ ผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ฝ่าฟันที่จะทำทุกสิ่งเพื่อชัยชนะในชีวิตของเรา
แม่คือ ผู้จัดการ ผู้แบ่งงานให้เราทำ ทำให้เรารู้จักคำว่า หน้าที่ และความรับผิดชอบ
แม่คือ ตู้บัตรเอทีเอ็ม ที่สามารถกดเงินได้ตลอด ไม่เลือกเวลาขอ
แม่คือ ผู้พิพากษา ผู้ตัดสินคดีเวลาเราทะเลาะกับพี่น้อง ด้วยความยุติธรรมเสมอ
แม่คือ ที่ปรึกษาส่วนตัว ผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องที่สำคัญ ทั้งทางกายภาพและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามวัยของเรา การเลือกคบเพื่อน การเลือกคู่ครอง การประกอบอาชีพ
แม่คือ เพื่อน ผู้ให้กำลังใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
แม่คือ มัคคุเทศน์ ผู้นำเราท่องเที่ยวเรียนรู้ในโลกกว้าง
แม่คือ นักปรัชญา ผู้สอนให้เรารู้จัก "คุณค่าของชีวิต"
แม่คือ กระจกเงา ผู้ที่ทำให้คำกล่าวที่ว่า "ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น" เป็นจริง แม่มีอิทธิพลในการกำหนดท่าที ความคิด บุคลิก ลักษณะของเรา ทำให้เรามีเอกลักษณ์ต่างจากคนอื่น
สรุป
เราอาจจะให้ความหมายคำว่า "แม่" ไว้อีกมากมาย แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถกล่าวได้หมด ในการกล่าวถึงคุณอนันต์ของท่านในชีวิตเรา แม้ว่าบทบาทของแม่ในปัจจุบันอาจดูเหมือนลดน้อยลงและถูกทดแทนด้วยสิ่งอื่นๆ แม่อาจจะให้เวลากับลูกน้อยลง ลูกอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่กับแม่ โรงเรียนอาจทำหน้าที่ในการสอนลูกแทนแม่ ฯลฯ แต่ไม่ว่าบทบาทของแม่จะถูกทดแทนด้วยสิ่งใด ความเป็นแม่ก็มิอาจถูกลดคุณค่าลง เพราะสิ่งแปลกปลอมอื่นใดก็ไม่สามารถสวมทับ "นิยามแห่งความเป็นแม่" คำว่า "แม่" ว่าเป็นเช่นไรในชีวิตเรา โดยคำนึงถึงสิ่งดีที่เราได้รับผ่านชีวิตของท่าน ในที่สุดเราจะพบว่าการรำลึกถึงพระคุณของแม่นั้นได้นำความอิ่มเอมใจมากยิ่ง ทำให้เราไม่ละเลยที่จะตอบสนองพระคุณของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะเป็นเหตุให้เราช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่เด็กๆ จะมีแม่ที่เป็น "แม่" ตามที่นิยามอย่างครบบริบูรณ์
จึงขอวิงวอนท่านผู้อ่านว่า อย่าให้แม่ทุกข์เพราะเราเลย ทุกข์ของแม่ 3 ประการคือ
-ทุกข์เพราะไม่มีลูก
-ทุกข์เพราะลูกตายก่อนตน
-ทุกข์เพราะลูกเกิดมาทำแต่ความชั่ว
กลอนฝากให้คิด
อุ่นอะไรหรือจะอุ่นเท่าอกแม่
อุ่นแท้แท้แม่จ๋าหาไหนเหมือน
อกคนอื่นหมื่นแสนอาจแชเชือน
อกของแม่มิเขยื้อนจากลูกเลย ฯ
โดย : สรพร แสนบุญศิริ(แสนดี)
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 13 : 1 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-