วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> จดหมายแห่งรัก 2 (ฉบับพ่อสอนลูก)

เรื่อง :

จดหมายแห่งรัก

 2 (ฉบับพ่อสอนลูก)

จดหมายแห่งรัก 2 (ฉบับพ่อสอนลูก)

สุรพร แสนบุญศิริ(แสนดี)
บทนำ
จดหมายแห่งรัก 2 (ฉบับพ่อสอนลูก) ฉบับนี้ เป็นเรื่องที่พ่อผู้มีความรักต่อลูก ปรารถนาดีต่อลูกแต่อยู่ไกลกัน จึงได้ใช้วิธีการสอนลูกทางจดหมายแทน โดยการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่ลูกผ่านตัวหนังสือ ทุกหยดหมึกที่กลั่นออกไปเป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่ลูกสามารถรับรู้ได้นี้คือจดหมายแห่งรัก
เนื้อหา
ลูกรัก...ชั่วชีวิต ของพ่อ ไม่เคยคิดทรยศต่อประเทศชาติ สิ่งเทิดทูนสูงสุดของพ่อคือ พระรัตนตรัย พระเจ้าอยู่หัว พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พ่อคิดเสมอว่า ประเทศจะอยู่ได้ก็ต้องมีพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองโดยทศพิธราชธรรม และที่สำคัญประชาชนก็ต้องเชื่อฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์ด้วยจึงจะได้ผลจริง และที่สำคัญพ่อประทับใจในการเป็นคนซื่อสัตย์ของชายชาติทหารที่ซื่อตรงต่อหน้าที่ พ่อจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อของลูกจะเป็นคนซื่อสัตย์

ลูกเอ๋ย... คนที่ซื่อตรง ” หมายถึง คนที่ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง และ คนที่ซื่อสัตย์ หมายถึง คนที่ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง หรือเราอาจจะพูดง่ายๆว่าคนที่ซื่อสัตย์ ก็คือ คนที่เป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริง
คนซื่อสัตย์นั้นมีหลายอย่าง เช่น คนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อมิตร และซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ
ลูกเอ๋ย ...คนซื่อสัตย์ เป็นคนที่มีคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมยุค 2549 ซึ่งเป็นยุคแห่งทุนนิยม นี้ ขาดคุณธรรมข้อนี้เสียแล้วสังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย นะลูก

ประการที่ 1 การไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น คนบางคนตั้งใจจะอ่านหนังสือ แล้วก็ไม่อ่าน เพราะมัวไปเที่ยวเล่น ดูหนัง ผลเสียคือ ก็อาจจะสอบตก ซึ่งหากเราขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ในระยาว เราอาจจะกลายเป็นคนขาดระเบียบ ขาดความตั้งใจ กลายเป็นคนทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ประการที่ 2 การไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว เช่น คนบางคนไปมีชู้ มีความสัมพันธ์กับหญิงหรือชายอื่นที่ไม่ใช่สิทธิ์ของตนเอง หรือไปติดพันนักร้องนักแสดง มีความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวแล้ว แม้จะไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู แต่ก็จะทำให้ละเลยต่อลูกเมีย หรือสามี สร้างปัญหาในชีวิต ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของผู้อื่น หากเป็นหัวหน้าไปมีสัมพันธ์กับลูกน้อง ก็จะทำให้ลูกน้องคนอื่นๆ ขาดความเชื่อถือ หรือหัวหน้าระดับสูงขึ้นไปไม่ให้ความไว้วางใจ เป็นต้น ขอให้ลูกจำไว้ให้ดี
ประการที่ 3 การไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เช่น เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือ เป็น ทหาร ตำรวจ ใช้อำนาจในทางมิชอบ กระทำทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมืองดังที่เราจะเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน หรือหากเป็นพ่อค้าแม่ขาย ชาวสวนชาวนาไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขายของโกงเขา หรือใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ฯลฯ ก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท โรคภัยไข้เจ็บจากสารพิษสะสมในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ประการที่ 4 การไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตร นอกเหนือจากญาติแล้ว เป็นธรรมดาที่คนเราต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้อื่น เป็นมิตรต่อกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งความเป็นมิตรนั้นจะคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดไปก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คิดคดทรยศต่อกัน มิตรภาพจึงจะยาวนาน หากไม่ซื่อตรงต่อกันแล้ว ก็ย่อมจะแตกความสามัคคี ทำให้เราไม่มีเพื่อน หรืออยู่ในสังคมได้ยากเพราะกลัวคนอื่นจะหักหลังเราตลอดเวลา ฯลฯ
ประการที่ 5 การไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะหากชาติ อยู่ไม่ได้ ประชาชนคนในชาติก็อยู่ไม่ได้ และหากชาติล่มสลาย ก็คือพวกเราที่จะกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีคนชอบพูดให้รักชาติแต่แสวงหาแต่ประโยชน์ใส่ตน โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อประเทศแต่อย่างใด น่าเศร้านัก สำหรับประเทศไทยที่มีคนประเภทนี้อยู่ในประเทศ
ลูกเอ๋ย.. ลูกคงจะพอเข้าใจแล้วว่า “ ความซื่อสัตย์ ” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากขาด “ ความซื่อสัตย์ ” แล้ว สังคมคงยุ่งเหยิง เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหลไปทั่ว ไม่รู้สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถ้าขาดในระดับบุคคลก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ส่วนในระดับประเทศ ก็จะไร้ซึ่งเกียรติภูมิ เป็นที่ดูถูกของชาติอื่น ซึ่งความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ รวมไปถึงการมีวาจาสัตย์ ไม่โกหกหรือพูดเหลวไหล พูดคำไหนเป็นคำนั้นด้วย คนเช่นนี้ไปที่ใด ย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ ข้อสำคัญ ถ้าทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมจะทำให้สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข อันมีผลดีต่อประชาชนคือ ตัวเราทุกคนนั่นเอง ซึ่งเรื่องที่พ่อระลึกนึกเตือนตนเสมอก็คือความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งพ่อประทับใจท่านมาก ลูกรัก พ่ออยากให้ลูกลองศึกษาดูนะลูก
มีเรื่องปรากฏในพงศาวดารว่า.. ในสมัยสมเด็จพระศรีสรรเพชร(สมเด็จพระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จลงเรือพระที่นั่งเอกชัยเพื่อไปประพาสทรงเบ็ด เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม เมืองสาครบุรี(สมุทรสาคร) ซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือ ไม่สามารถคัดท้ายได้ทัน เรือพระที่นั่งจึงชนกิ่งไม้หักตกน้ำ ซึ่งตามกฎมณเฑียรบาล ผู้ที่เป็นนายท้ายเรือพระนั่งจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่พระเจ้าเสือ เห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให้ ถึงสองครั้ง สองครา แต่ว่า..น้ำใจของท่านพันท้ายนรสิงห์ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต จึงทูลขอให้ประหารชีวิตตน ท่าน... ยอมตายเพื่อมิให้เสีย กฏมณเทียรบาล ทำให้พระเจ้าเสือสุดจะกลั้นความรู้สึกสลดพระทัย ซาบซึ้งพระทัยต่อท่านพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ต่อพระองค์ ต่อแผ่นดิน ไว้ได้ ลูกเอ๋ย... ด้วยความกล้าหาญ และความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เอง ที่ทำให้ปัจจุบันยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังนึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งแม้จะเป็นเพียงนายท้ายเรือ แต่ก็ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน หากท่านรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของท่านก็คงไม่เป็นที่กล่าวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้
ลูกรัก...เรื่องนี้ทำให้พ่อเข้าใจดีถึงคำของบัณฑิตที่ว่า “ คนเราจะแก่ก่อนตายหรือตายก่อนแก่ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อครั้งที่มีชีวิตทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ให้คนกล่าวถึงหรือไม่เท่านั้น” ก็พอแล้ว พ่อรักลูก จึงอยากให้ลูกเป็นคนที่รู้จักคุณของแผ่นดิน รักพระเจ้าแผ่นดิน และเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แล้วลูกของพ่อก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์ในชีวิต แน่นอน

ดวงใจของพ่อ
พ่อ

สรุป
จดหมายแห่งรัก 2(ฉบับพ่อสอนลูก) นี้เมื่ออ่านแล้วจะเห็นได้ว่าพ่อนั้นอยากสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ รักพระเจ้าแผ่นดิน รักในอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อที่จะประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

โดย : สรพร แสนบุญศิริ(แสนดี)
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 16 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 9 : 43 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้