Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> บทที่กล่าวถึง เต๋า และหนังสือที่ใช้อ่านประกอบการปฏิบัติให้ถึง เต๋าที่กล่าวว่าลืมไปแล้ว

เรื่อง :

บทที่กล่าวถึง เต๋า และหนังสือที่ใช้อ่านประกอบการปฏิบัติให้ถึง เต๋าที่กล่าวว่าลืมไปแล้ว

คัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง มีแปลมาแล้วหลายท่าน แต่ไม่รู้ว่าของใครแปลได้ ถูกต้อง ที่สุด ในที่นี้จะนำงานแปลของ โชติช่วง นาดอน มากล่าว
เป็น 2 บทที่สำคัญในการเข้าถึง เต๋า หรือ การรู้แจ้งในตน

1.เต๋า ที่บอกเล่าได้ มิใช่ เต๋า อันอมตะ...
2.สีทั้ง 5 ทำให้ตาบอด... ( การระวังใจ )

วิธีที่พวกเต๋ามักใช้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเต๋า คือ สันโดษ อยู่ง่าย ครุ่นคิด ระวังใจ ปลีกวิเวก(ผู้อยู่เดียว) วิธีการดังกล่าวไม่อาจบอกได้ว่าจะสำเร็จ ช้า หรือ เร็ว แต่ มีวิธีการปฏิบัติที่คาดว่าใช้เวลาเพียง 3 ปีเพื่อให้เข้าถึง เต๋าที่กล่าวว่าลืมไปแล้วมาแนะนำ

แบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ ครุ่นคิด และ ระวังใจ

การครุ่นคิด ต้องอ่านหนังสือ หนังสือที่ใช้อ่านประกอบการระวังใจแบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

1.ปรัชญากรีก รวมปรัชญากรีก โดยเฉพาะงานเขียนของ 3 ท่านนี้
โสกราตีส ( มนุษย์ตรรกกะ ) ส่วนใหญ่เพลโตจะบันทึกไว้ โส-
กราตีสมีเหตุผลที่ทำให้ท่าน อึ้ง กิ่ม กี่ ได้
เพลโต หามาอ่านให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ อุตมรัฐ
อริสโตเติ้ล หลักการใช้เหตุผล รัฐศาสตร์ อื่นๆ
- ปรัชญากรีกจะให้ความรู้ และ การคิดแบบตรรกกะ

2.ปรัชญาจีน พงศาวดารจีน งานเขียนของปราชญ์จีนทั้งหมดเช่น เลี่ยจื่อ ขงจื่อ จวงจื่อ เม่งจื่อ บัคจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนวู และของท่านอื่นๆ พงศาวดารจีน เช่น เลียดก๊ก ไซ่ฮั่น สามก๊ก เป็นต้น
-พงศาวดารจีน นักปราชญ์จีน จะทำให้ท่าน สังเกต และ เข้าใจ ความเปลี่ยนแปลง(อนิจจัง) เมื่อเข้าใจ อนิจจัง นิพพิทา ก็จะเกิดตามมาเอง

3.ธรรมฉับพลัน หรื่อที่เรียกว่า สุญญตาธรรม หนังสือที่ควรอ่านในส่วนนี้ได้แก่ เหลียวฝาน คู่มือมนุษย์ ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ คำสอนของฮวงโป สูตรของเว่ยหลาง วิมลเกียรตินิเทศสูตร พระไตรปิฏกสำหรับประชาชน หนังสือ ธรรม เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ ธรรม แบบ ฉับพลัน

ท่านอาจจะงงว่า เต๋า เกี่ยวอะไรกับ ธรรมแบบฉับพลัน ขอพูดเปรียบเทียบง่ายๆว่า เต๋า คือ สมาธิในทางพุทธ สมาธิที่เรียกว่าดับ

คำที่ใช้เรียกและมีความหมายเหมือนคำว่า ดับ ได้แก่ หลุดออก หลุดพ้น ว่าง ไม่มี นิพพาน สงบ สุญญตา บริสุทธิ์ จิตเดิมแท้ ธรรมชาติเดิม จิตแห่งพุทธะ ฯ

พูดได้ว่า เต๋า คือ สมาธิที่ทำให้ดับในทางพุทธนั่นเอง

วิธีดับทางพุทธที่ทราบมาตอนนี้มี 3 วิธี คือ
1.ดับด้วย ศรัทธา คือ การศึกษาธรรม การปฏิบัติธรรม อย่างถูกวิธี และเคร่งครัด ด้วยจิตที่ศรัทธา วิธีนี้ ปฏิบัติให้ถูกทางจะใช้เวลาแค่ 3 เดือน ก็สำเร็จ การถึงสมาธิที่เรียกว่าดับ โดยใช้ ศรัทธา นี้ ในทาง เต๋า จะกล่าวว่า ไม่รู้

2.ดับด้วย ธรรมฉับพลัน หรือ สุญญตาธรรม การดับด้วยวิธีนี้ต้องเข้าใจ กฎของไตรลักษณ์ ว่า ขันธ์ 5 เป็น อนัตตา การถึงสมาธิที่เรียกว่า การดับด้วยธรรมฉับพลัน ในทางเต๋าจะกล่าวว่า ลืมไปแล้ว

3.ดับด้วย กสิณ หรือ จูฬสุญญตาสูตร การดับด้วยวิธีนี้เป็นการดับด้วย ใจ ในทางพระถือว่าเป็นการฝึก ฤทธิ์ คาดว่าใช้ในการดับขันธ์ปรินิพพาน ดับอย่างแท้จริง ในทางเต๋าไม่มีสมาธิแบบนี้หรืออาจจะมีแต่ตัวกระผมไม่รู้เองก็ได้ ( การฝึกกสิณ ทำได้ยากมาก ผมว่าเหมาะกับพระธุดงน์ป่ามากกว่าฆราวาส หาอ่านได้จากการฝึกสมาธิของหลวงพ่อโต )

จึงกล่าวได้ว่าจะอ่าน คัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง ให้เข้าใจ ท่านต้องใช้ ความรู้ บวกกับ สมาธิที่ดับโดยธรรมฉับพลัน มาตีความนั่นเอง

การจะเข้าใจ สมาธิที่เรียกว่าสุญญตาธรรม หรือ ธรรมฉับพลัน ต้องอาศัยการ ครุ่นคิด (หนังสือที่แนะนำไป) และ ระวังใจ เป็นเวลาถึง 3 ปี

นี่เป็นเรื่องของ การครุ่นคิด ให้จำข้อความไตรลักษณ์สั้นๆว่า
สิ่งใดเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
ขันธ์ 5 อยู่ภายใต้ การเปลี่ยนแปลง
ขันธ์ 5 จึง เป็น อนัตตา

เรื่องต่อไปจะกล่าวถึง การระวังใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับ การครุ่นคิด

โดย : เบ๊ท่านพุทธทาส
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 20 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 14 : 45 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com