วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>>  เรื่องสั้น ค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่

เรื่อง : เรื่องสั้น

ค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่

ณ หมู่บ้านสันติมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่า “หนุ่มมอร์” เป็นหนุ่มที่เฉลียวฉลาด เป็นคนเกิดในตระกูลที่มีความขยัน หนุ่มมอร์จึงถือว่าเป็นคนมีสายเลือดความขยันติดตัวมา ประกอบกับครอบครัวหนุ่มมอร์เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจน เป็นธรรมดาของวิสัยมนุษย์ที่มีความโลภเป็นเงาตามตัว มีอวิชชาเป็นร่มเงากำบัง ทำให้หนุ่มมอร์ มีความหวังลึกๆ อยู่ว่าสักวันชีวิตความเป็นอยู่จะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ ความหวังทำให้เกิดความฝัน การบรรลุถึงความฝันคือรางวัล เป็นเหตุผลัดดันให้หนุ่มมอร์ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน หนักเบาเอาสู้ไม่เกี่ยง ประกอบกับชุมชนที่หนุ่มมอร์อยู่นั้นเป็นชุมชนที่ยากจน เพราะขาดการระบบการอดออมการบริหารที่ดี ทำให้ชุมชนขาดรายได้ หนุ่มมอร์จึงประชุมจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านให้กับชุมชน ตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ร่างระเบียบการกู้ยืมต่างๆ เก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกมาใช้ตั้งกองทุนหมู่บ้านและเก็บสมทบเป็นรายเดือนเพื่อเพิ่มกองทุน จนได้เงินกองทุนมากพอที่จะปล่อยให้กู้ สมาชิกและผู้บริหารก็ปล่อยให้กู้ไปทำกิจการต่างๆ โดยคิดดอกเบี้ยขั้นถูก ในขณะเดียวกันก็จัดตั้งสหกรณ์ให้กับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายลำเลียงผลิตผลของชุมชน ทำให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชุมชุนเริ่มพึ่งพาตนเองได้ หลายคนสามารถแยกตัวไปประกอบกิจการเป็นของตนเองได้
หนุ่มมอร์ก็เช่นกัน หลังจากประสบความสำเร็จในชั้นต้นแล้ว หนุ่มมอร์ก็มีเงินเก็บมากพอที่จะนำไปประกอบกิจการส่วนตัวได้ จึงได้ไปเปิดกิจการร้านขายเกี๊ยวเตี๋ยว เป็นธุระกิจขนาดย่อมเป็นของตนเอง และจ้างเด็กมาช่วยในการบริการลูกค้า ส่วนตนก็เป็นพ่อครัวลงครัวด้วยตัวเอง ในช่วงนี้หนุ่มมอร์ก็สมัครเรียน ก.ศ.น. ไปด้วย เวลาไม่นาน หนุ่มมอร์ก็เรียนจบมัธยม และเข้ามหาวิทยาลัยเปิด ในสาขาบริหารธุรกิจ ขณะเดียวกันกิจการของหนุ่มมอร์ก็ไปได้ดีทำให้หนุ่มมอร์เริ่มมีรายได้มากขึ้น จึงจ้างแม่ครัวมาทำแทน ส่วนตนก็เป็นผู้คอยบริหารสอดส่องอยู่ห่างๆ
หนุ่มบาส ก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดร้ายขายอาหารเช่นกัน แต่จะหลากหลายและกว้างกว่าหนุ่มมอร์ที่มีแต่เกี๊ยวเตี๋ยวและบริการเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบเกี๊ยวเตี๋ยวเท่านั้น ส่วนหนุ่มบาสนั้น มีทั้งอาหารไทย อาหารต่างชาติ บริการครอบคลุมกว่า เพราะหนุ่มบาสนั้นมีฐานะที่ดีกว่าและสืบทอดกิจการของพ่อที่เปิดมานาน
ทั้งสองเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงคบหาเป็นเพื่อนมาด้วยกันแต่ไหนแต่ไรแล้ว จากเดิมที่มีกิจการเป็นของส่วนตัวที่ดูว่าค่อนข้างจะแคบ ทั้งสองจึงรวมตัวเป็นหุ้นส่วน รับบริการทั้งในและนอกสถานที่ โดยทั้งสองแบ่งหน้าที่การบริหารคนละส่วน หนุ่มมอร์บริหารในส่วนของการผลิตอาหาร หาแนวทางผลิตอาหารแปลกๆ ส่วนหนุ่มบาสบริหารในส่วนการจำหน่วย การบริการตามงานต่างๆ นอกสถานที่ เช่น งานสัมมนา งานประชุมต่างๆ เวลาไม่นานนัก กิจการหุ้นส่วนของสองหนุ่มก็ทำกำไรได้เป็นอย่างดี ทั้งสองจึงเข้าไปจดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัท โดยตั้งชื่อว่า “บาสมอร์บริการ จำกัด” (Basmore service) หลังจากจัดตั้งเป็นบริษัทแล้ว ทั้งสองก็บริการโดยเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกจำหน่ายเป็นหลัก เน้นผลิตอาหารสำเร็จรูป มีการบรรจุอย่างพิถีพิถันถูกหลักอนามัย
ในช่วงเวลานั้นหนุ่มมอร์ก็ทำงานควบคู่กับการเรียน เวลาไม่กี่ปีหนุ่มมอร์ก็เรียนจบ และเข้าเรียนต่อในสาขารัฐศาสตร์การปกครอง จนจบปริญญาเอก หลังจากเรียนจบแล้วชีวิตกลับหันแหจากวิชาสาขาที่เรียนมา หนุ่มมอร์หรือ ดร.มอร์ได้แยกตัวไปทำสัมปทานเหมืองแร่ และกิจการสัมปทานเหมืองนี้ก็ทำกำไรให้กับ ดร.มอร์ ได้เป็นอย่างดี เป็นความบังเอิญที่เหมืองแร่ของ ดร.มอร์นั้นมีบ่อน้ำมันดิบอยู่ด้วย จึงเป็นโชคสองชั้นทั้งสัมปทานเหมืองแร่และน้ำมันดิบพร้อมๆ กัน ทำให้ ดร.มอร์ กลายเป็นเศรษฐีน้อยขึ้นมาทีละนิดทีละน้อยจนเป็นเศรษฐีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง และเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คน สื่อต่างๆ เริ่มเข้ามาสัมภาษณ์ ถึงเรื่องราวชีวิตของ ดร.มอร์ มากขึ้น จนทำให้ชื่อเสียง ดร.มอร์ เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวาง
ดร.มอร์ กลายเป็นที่รู้จักและนับถือของสังคม ทำให้ ดร.มอร์ เริ่มมีบทบาทในหลายๆ ด้าน หลังจากที่เขาทำสัมปทานเหมืองแร่อยู่หลายปี ดร.มอร์ ก็ได้ไปซื้อหุ้นกับบริษัท ชินระ คอปปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและเอกชน หรือเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ บริษัทชินระ คอปปอเรชั่นเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์และวิจัยเกี่ยวกับสมองกล ดร.มอร์ ได้เป็นกรรมการในการบริหารของบริษัท หลังจากเข้ามาเป็นกรรมการบริหารแล้ว ทำให้บริษัทเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เข้าร่วมหุ้นกับบริษัทนี้ เป็นเวลา 7 ปี เขาได้ขายหุ้นในส่วนที่เขามีให้กับกับรัฐบาล และผวนตัวเข้าสู่การเมืองและได้ก่อตั้ง พรรครวมใจ ด้วยความที่ ดร.มอร์ เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนอยู่แล้ว ประกอบกับผลงานที่ปรากฏชัดแก่สายตาผู้คนมาแล้ว เขาจึงได้คะแนนในการเลือกตั้งชนะอย่างขาดรอย ผู้คนมากมายต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับกับความสำเร็จของเขา เสียงจากผู้คนดังกึกก้องกังวานประดุจดังแผ่นดินจะทรุด ในขณะที่ ดร.มอร์กำลังอิ่มเอิบกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความปรื้อปีติยินดีอยู่นั้น
...อยู่ๆ ก็ปรากฏมีฝ่ามือหนึ่งตบลงมาตรงหน้าของเขาอย่างแรง จนเขาสะดุ้งด้วยความตกใจ…กับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า...คนจำนวนหนึ่งที่กำลังมุงดูเขาอยู่...จากสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมีชีวิตชีวาราวดอกไม้บานรับแสงอรุณในยามเช้า...กลับกลายเป็นสีหน้าอ่อนระโรยหมดอาลัยกับชีวิต
“...ลุกๆ...ลุกไปทำงานได้แล้ว...ชักช้าเดี๋ยวตบอีกสักฉากดีไหมนี้...”
แท้ที่จริงเรื่องราวทั้งหมดของหนุ่มมอร์เป็นเพียงความฝันในชั่วคำคืนเท่านั้น แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าหนุ่มมอร์เป็นใคร มาจากไหน รู้เพียงแต่ว่าหนุ่มมอร์เป็นเด็กกำพร้าแร่ร่อนขอทานร่วมกับกลุ่มขอทานกลุ่มหนึ่งอยู่ในสลัมแห่งหนึ่ง หนุ่มมอร์มักจะเป็นคนตื่นสายและถูกรุ่นพี่ขอทานตบเป็นประจำทุกเช้า เพื่อให้ไปทำงาน-=> ภัทราวุฒิ <=-
15 พ.ย. 2549


โดย : year
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2006 [ เวลา 9 : 58 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-