Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> งานงิงิ

เรื่อง :

งานงิงิ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บทที่1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ
1.1 หลักและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ในหน่วยงานต่างๆได้นำระบบเทศโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการปฏิบัติงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการดำเนินงานของแต่ละธนาคารโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งที่จำเป็นมาคือเทศโนโลยีในอดีตการทำงานของแต่ละธนาคารช้าเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
จากการศึกษาปัญหาพบว่า ปัจจุบันการสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นเยอะจึงง่ายต่อการทำงานสะดวกปัญหาการน้อยลงหรือไม่มีเลย ทั้งยังเป็นการช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกสบายต่อประชาชน ผู้ที่มาให้บริการ เช่นต่อATM ท่านที่ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก ก็ยังสามารถใช้งานระบบงานนี้ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นที่ปรึกษา
1.2.2 เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
1.2.3 เป็นแหล่งเงินทุนของประเทศ
1.2.4 ทำหน้าที่พิมพ์และกำหนดเงิน
1.2.5 เพื่อให้ประชาชนรู้ระเบียบของธนาคาร
1.2.6 สามารถให้ประชาชนรู้ข่าวสารของธนาคารได้
1.2.7 สะดวกในการที่ให้ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการในธนาคาร
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.3.1 เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 49 – 5 ก.พ. 50
1.4 วิธีดำเนินการ
1.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
1.4.2 รวบรวมข้อมูล
1.4.3 ศึกษาระบบ
1.4.4 ออกแบบฐานข้อมูล
1.4.5 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
1.4.6 ปรับปรุงแก้ไข
1.4.7 นำเสนอโครงการ
1.4.8 จัดทำเป็นรูปเล่มโครงงาน
1.5 ตารางแผนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการปฏิบัติงาน
ที่กิจกรรมช่วงปฏิบัติงาน(เดือน)
1ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา15วัน
2รวบรวมข้อมูล15วัน
3ศึกษาระบบ15วัน
4ออกแบบฐานข้อมูล15วัน
5ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ15วัน
6ปรับปรุงแก้ไข15วัน
7นำเสนอโครงการ15วัน
8จำทำเป็นรูปเล่มโครงงาน15วัน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นที่ปรึกษา
1.5.2 เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
1.5.3 เป็นแหล่งเงินทุนของประเทศ
1.5.4 ทำหน้าที่พิมพ์และกำหนดเงิน
1.5.5 เพื่อให้ประชาชนรู้ระเบียบของธนาคาร
1.5.6 สามารถให้ประชาชนรู้ข่าวสารของธนาคารได้
1.5.7 สะดวกในการที่ให้ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการในธนาคาร


โดย : เด็กเทพที่โลกลืม
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2006 [ เวลา 21 : 2 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com