วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ชมกวี

เรื่อง :

ชมกวี

๑. ...................................น่าปลื้มใจนัก
เหล่าไทยรู้รัก.....................คิดเขียนเพียรกรอง
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน.....หวานอ่อนทำนอง
เปี่ยมมิตรจิตพ้อง................หลากหลายสำนวน
๒. ...................................น่าชื่นน่าชม
ยกย่องนิยม.........................กว่าสิ่งใดมวล
ด้วยภาษาไทย.....................ควรใคร่คิดครวญ
สุนทรเลิศล้วน.....................สมทรัพย์แผ่นดิน
๓. .....................................กวีไป่แล้ง
ไปจากหล้าแหล่ง.................องค์สยามินทร์
ผู้เป็นจอมปราชญ์................นำราษฎร์โศกสิ้น
ขับไล่ไพริน.........................ด้วยรสบทกวี
๔. .....................................ศัตรูในใจ
หลบลี้หนีไป........................ด้วยธรรมวิถี
ซึ่งขบคิดได้........................ในกาพย์กลอนมี
บ้างรสรมณีย์......................สำราญดาลใจ
๕. .....................................กวีดำรง
ไม่สิ้นสูญพงศ์.....................ยืนยงสืบไป
ขอเพียงเยาวมิตร.................จงคิดเปิดใจ
หมั่นอ่านเขียนไซร้................อย่าหน่ายตำรา
๖. ......................................ระลึกคุณครู
ใฝ่เรียนใฝ่รู้.........................เห็นค่าวิชา
รู้หยิ่งในศักดิ์.......................รู้รักษ์ภาษา
น้อมธรรมนำพา...................ให้ชาติรุ่งเรือง


โดย : นาวา
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 ธ.ค. ปี 2006 [ เวลา 15 : 14 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-