Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> นิทานโทรศัพท์10 ลานหินแห่งเจ้าชาย(1)

เรื่อง : นิทานโทรศัพท์10

ลานหินแห่งเจ้าชาย

(1)

...หลบลี้มาอยู่ในถ้ำใต้หน้าผา ที่เรียกว่าลานหินแห่งเจ้าชาย
ที่นั้น ผู้คนกล่าวกันไปต่างๆนาๆ คนบ้าๆบอๆ คนหนีคดีความมาจากเมืองหลวง พวกบ้ากัญชา
และเมื่อเกิดปรากฏการอันอัศจรรย์ ในวันที่6สิงหาคม คือการมาเยือนของเธอ
เราเริ่มเป็นที่โจษจันว่าเป็น “ผู้วิเศษ” เราเริ่มมีสานุศิษย์ เริ่มเป็นที่จับตามอง และเป็นที่สนใจ

เมื่อยังหนีไม่พ้นจากสังคม การโดดเดี่ยวตัวเองจึงโหดร้ายนัก
เมื่อไม่มีใครฟัง ไม่มีใครเข้าใจ ผู้คนต่างชื่นชอบอิทธิปาฏิหาริย์ มากกว่าธรรมมะที่เราเทศนาออกไป
เพราะเราบอกถึง “ความสมานฉันท์”แล้วยังมีคนตายอยู่ทุกวัน เหนื่อยจริงๆ ...ท่านทั้งหลาย
สุดท้ายก็ตัวใครตัวมัน

ลานหินแห่งเจ้าชายสงบนัก เราทำสมาธิอยู่ที่นั้น ด้วยการเพ่งมองเทือกเขาสันกาลาคีรี
ลานหินแห่งเจ้าชายเป็นลานหินที่อยู่บนยอดเขาเล็กๆ เป็นลานกว้างประมาณครึ่งสนามฟุตบอล
ใต้ลานหินเป็นถ้ำ เขาว่ามีแต่ผู้มีฤทธิ์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ได้ เพราะลึกลงไป มีโพลงขนาด พอลอดเข้าไปได้
เหมือนทางเลื่อยของงูใหญ่ อาจถึงบาดาล มีคนธรรพ์ และพญานาค ชาวบ้านพยายามเชื้อเชิญ ในพิธีขอหวยความหมายให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นปรากฏกาย เพื่อบอกผลเกมโง่ๆ
มีเสียงเปล่งในนิมิต “พวกมนุษย์กิเลสหนา” กล้าดียังไง กล้าดียังไง

“...ก่อนที่จะมาเกิดอีกครั้ง จิตวิญญาณของปลากระดี่ทองคำ ถูกบีบปั้นด้วยหัตถ์แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า
ในแดนสุขาวดี ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ห้องพระนิrพานนั้น พระองค์ทรงจาริกไปเทศนาจรรโลงเหล่าทวยเทพและท้าวสักกะในสถานและกาลเวลาสวรรค์ พระองค์ปั้นแต่งจิตวิญญาณของเราเป็นเจ้าชายรูปงาม โยนลงมาค้างเติ้ง อยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดิน มหารานีแห่งศรีโพธิ อันเป็นเมืองในหุบเขาเขาสันกาลาคีรี พระนางทรงพระสุบินว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าประทานปลาทองคำแวววาวรูปสี่เหลี่ยม แล้วไม่นานนักก็ทรงพระครรถ์ และประสูติโอรส แม้ผู้ใดพบเห็นเป็นต้องหลั่งน้ำตา ด้วยพุทธานุภาพที่เรียกว่าเมตตามหานิยม ศรีโพธิเป็นเมืองที่รุ่งเรื่องอยู่ด้วยทองคำ ป่าไม้และวิทยาการใหม่ๆที่ คณะนักบวชที่เคร่งครัด บริสุทธิ์ 1 หมื่นรูปมีนักรบเชื้อสายอารยัน1,000 นายมีกองกำลังทหารผิวดำที่รูปร่างไม่ใหญ่แต่คล่องแคล้วในการสู้รบในป่าดิบรก 5หมื่นนาย มีการติดต่อค้าขายโดยกลุ่มพ่อค้าที่พูดได้หลายภาษา ทั้งบาลี ลาติน จีนและภาษาพื้นเมืองของชนเผ่าในภูเขาและหมู่เกาะต่างๆ ศรีโพธิอยู่ในอารักขาของมหาอาณาจักรศรีวิชัย เชื่อมสายเชื้อกษัตริย์ไว้แนบแน่น ดวงชะตาราศีของเจ้าชาย เป็นที่หวั่นวิตกของเหล่าเสนาอำมาตย์ยิ่งนัก เพราะนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดวงเมือง การปรับพิธีกรรมให้บริสุทธิขึ้น คือ โครงสร้างของอำนาจ ความเชื่อถือ และจตุปัจจัยจากยัญพิธี มีคำทำนายไว้ว่า เจ้าชายผู้นี่จะเปลี่ยนแปลงเสียสิ้น ทำให้นักบวชทั้งหลายเป็นกังวล นักบวชผู้เคร่งครัดและวิเศษนั้น สื่อสารกับคนตายได้ แล้วญาติพี่น้องผู้ยังอาลัยอาวรณ์ นำทรัพย์มากมาย อาหารมากมาย เสื้อผ้ามากมาย ทองคำมากมาย ส่งถึงโลกวิญญาณ
เป็นของจริงทั้งนั้น ไม่ใช่กระดาษจำลอง เหมือนพิธีกงเต็กในยุคปัจจุบัน กลุ่มนักบวช เป็นชนชั้นที่สูงที่สุด เป็นที่ครั่นคร้ามของบรรดากษัตริย์และนักรบ เนื่องในพิธีกรรมในการเวียนว่ายตายเกิดนั้น พวกนักบวชสัมปทานไปเสียเด็ดขาด พวกเขายังเลี้ยงบรรดาคนโง่ ขอทาน แรงงานทาส เสรีชน นักธุดงค์ นักศึกษาและคนบ้า นั้นคืออำนาจที่แท้จริงของพวกเขา ทั้งนี้มิได้ปรากฏนามว่าเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู เพราะศรัทธาในยุคนั้นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น คนทั่วไปรู้จักศาสนาในรูปแบบของนรกสวรรค์ ส่วนนักบวชบางกลุ่มก็วุ่นวายอยู่กับการสถาปนาตัวเองให้กลายเป็นเทพเจ้า บางพวกเดินทางเข้าสู่พระนิพพาน บางพวกออกประกาศ และรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ด้วยการสื่อสารด้วยระบบโทรจิต รูปแบบที่ดึงมนุษย์ที่ยังอ่านพระคัมภีร์ที่มีอยู่มากมายในมหาอาณาจักรนั้น คือการสร้างพระเจดีย์ แรงงานได้อุทิศเหงื่อไคลเพื่อสร้างเจดีย์ คนทั่วไปเห็นแล้วจึงเข้าใจในทันใด ไม่ต้องอ่านคัมภีร์เล่มหนา นักศึกษาและบรรดาศิลปินสร้างงานปั้นที่วิจิตร คนทั่วไปเห็นก็เข้าใจในทันใด ไม่ต้องอ่านคัมภีร์เล่มหนา พวกนักบวชเป็นพวกเดียวที่เก็บงำข้อมูลและสรรพวิชาการนับตั้งแต่ยุคการตรัสรู้ของพระกัสปะพุทธเจ้า ศรีโพธิ เป็นแหล่งส่งออกนักบวชไปยังดินแดนต่างๆ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัย
ของบรรดาผู้วิเศษอีแห่งหนึ่ง ความลับของจักรวาลถูกซ่อนไว้ที่นี่เช่นกัน...”

เหมือนพวกเขาจะลวงล่อให้เรากลายเป็นบ้า สิ่งวับๆแวมๆที่เกิดขึ้น ในนิมิตทำให้เรายิ่งเก็บตัวอยู่ในถ้ำ มันอิ่มเอิบ มันเจ็บปวด และเริ่มเข้าที่เข้าทาง ...Good night.
โดย : นวพล ลีนิน
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 19 ธ.ค. ปี 2006 [ เวลา 14 : 4 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com