Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> นี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริง

เรื่อง :

นี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริง

ทุกคนในยุคนี้ต่างพูดถึงประชาธิปไตยกันทั้งโลกก็ว่าได้ แต่เขาเหล่านั้นกลับไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งที่เขาเหล่านั้นต้องการจริงๆคืออะไร จริงๆแล้วทุกสังคมต้องการให้ทุกๆคน ทุกชาติทุกภาษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต่างหาก ส่วนคำว่าประชาธิปไตยจริงแล้วก็คือการที่คนๆหนึ่ง กลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง หรือหลายๆกลุ่มก็ได้ ได้มอบอำนาจของตัวเอง หรือของกลุ่มตัวเองให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือคนกลุ่มใดหนึ่งไปดำเนินการปกครองคนในสังคมนั้นๆซึ่งจะว่าไปแล้วอาจหมายถึงคนตั้งแต่ 3 คน จนมากถึงจำนวนคนทั้งประเทศ หรือทั้งโลกเลยก็ว่าได้ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ ประเทศนั้นๆ หรือทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้อยู่ดีมีสุข โดยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือกล่มใดกลุ่มหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งร้องเรียนว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตามสภาพความเป็นจริงที่ควรจะได้รับอย่างมีเหตุผลและหลักการตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ จากการปกครองของคนๆนั้นหรือกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่ได้รับมอบอำนาจมา ซึ่งจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบก็จะเหมาะสมกับกลุ่มคน กลุ่มสังคม ประเทศ หรือ กลุ่มประเทศนั้นๆ โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว อย่างที่ทุกๆคนในยุคนี้เข้าใจ ว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้ง การมอบอำนาจคือการที่มีคนมาหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกคนนั้นคนนี้หรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ตามกติกาแล้วก็รับมอบอำนาจไป สังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะว่าเราคิดว่าประชาธิปไตยต้องมีรูปแบบนี้รูปแบบเดียวเท่านั้น นี่คือจุดอ่อนของประชาธิปไตย เพราะขนาดกฎหมายในแต่ละประเทศยังแตกต่างกันเลย หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกัน กฎหมายในแต่ละรัฐยังแตกต่างกันเลย เพื่อความเหมาะสมในแต่ละภูมิภาคและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆอยู่ดีมีสุขตามสภาพความเป็นจริงของคนในแต่ละสังคม แล้วนับประสาอะไรว่าทุกประเทศต้องมีรูปแบบของประชาธิปไตยที่ต้องมาจากการเลือกตั้งแบบเดียวกัน ขอยกตัวอย่าง ถ้าเราย้อนไปในอดีตในสมัยก่อนเช่นในสมัยของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช นั่นก็ถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย รูปแบบหนึ่งเช่นกัน เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้มอบอำนาจในการปกครองให้พระองค์ท่านจัดการ เพียงแต่รูปแบบของการมอบอำนาจต่างหากที่แตกต่างกัน คือประชาชนไม่ได้มอบอำนาจโดยการหย่อนบัตรลงคะแนนตามรูปแบบของประชาธิปไตยอย่างใน ยุคปัจจุบันเท่านั้นเอง แต่เป็นการมอบอำนาจให้ทั้งกายและใจ ซึ่งการมอบอำนาจให้โดยวิธีนี้ต่างหาก ที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยในยุคนั้น ที่มีพระองค์ท่าน เป็นผู้รับมอบ จึงทำให้ประชาชนคนไทยทุกๆคนในยุคนั้นอยู่ดีมีสุข จนเป็นที่มาของ คำว่า พ่อปกครองลูก แต่ถ้าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมาจากประชาชน ไม่ว่าจะได้รับมอบอำนาจมาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ ตามระบอบประชาธิปไตยดังที่กล่าวมา ถ้าผู้รับอำนาจมาใช้อำนาจไปในทางที่ผิด คิดแต่จะแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจที่ได้มานั้น ให้กับตัวเองและพวกพ้อง บุคคลนั้นหรือคนกลุ่มนั้น ก็จะถูกเรียกอำนาจคืน จากประชาชน และประชาชนก็จะนำอำนาจนั้นๆไปมอบให้แก่ บุคคลหรือกลุ่มคน ที่ประชาชนคิดว่าบุคคลผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นๆ สมควรที่จะได้รับ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมอบอำนาจให้ โดยวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนเสมอไป ซึ่งระบอบประชาธิปไตยรูปแบบนี้ ดีหรือไม่ ดูได้จากการหยั่งเสียงและการตอบรับจากคนส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนั้นหรือจากประชาชนของประเทศนั้นๆ ถ้าคนส่วนใหญ่หรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นๆอยู่ดีมีสุข บ้านเมืองเจริญ ไม่มีการเดินขบวนหรือร้องเรียนในเรื่องใดๆ และถ้ามีการเดินขบวนหรือร้องเรียนจากประชาชน ต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าเป็นได้ดังนี้ไม่ว่าจะเป็น ระบอบประชาธิปไตยรูปแบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละครับ ไม่ใช่คิดแต่ว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว ต้องมีการแต่เลือกตั้งอย่างเดียว มันโบราณแล้วครับ คิดใหม่เถอะครับ เพื่อที่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้เจริญต่อไปและประชาชนคนไทยรวมทั้งคนต่างชาติที่ได้มาเที่ยวหรือมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรา จะได้อยู่กันอย่างมีความสุข....

โดย : คนชอบวิเคราะห์
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 27 ม.ค. ปี 2007 [ เวลา 20 : 14 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com