Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> เพลงพื้นบ้าน

เรื่อง :

เพลงพื้นบ้าน

เพลง พวงมาลัย

เอ่อละเหยลอยมา ครานี้จะว่าเพลงพวงมาลัย
สวัสดีทุกๆท่าน ตัวฉันนั้นขอไหว้
เราวิทยาลัยพยาบาล บอกอย่างฉะฉานรู้ไว้
พยาบาลพระปกเกล้า วันนี้พวกเรามาชิงชัย
จะขอนำชัยชนะ นำมาประดับวิทยาลัย
พวกเราชาว ฟ้าขาว หนุ่มๆสาวๆมาร่วมใจ
มาร้องบรรเลงเพลงเล่น ความสุขเห็นๆเกินใคร
เชิญมาฟังเพลงร้อง ที่เป็นทำนองร่วมสมัย
จันทบุรีที่รัก พวกเราสมัครมาร่มใจ
สามัคคีกลมเกลียว ทั้งแน่นเหนียวสดใส
ช่อเอยเหลืองจันทร์ ส่งสีสันชูช่อไสว
งามนักเอยไมตรี ที่พวกเรามีประทับใจ
งามเอยนำจิต สร้างมวลมิตรตรึงฤทัย
งามเอยมารยาท งามพิลาศสดใส
งามเอยกริยา แสนสง่าวิไล
งามเอยวาจา ออ่นหวานโสภาจับใจ
งามเอยความคิด ของบัณฑิตเกินใคร
งามเอยงามสง่า เป็นที่เชิดหน้าวิทยาลัย
จันทบุรีที่รัก สวยงามนักดังว่าไว้
(เจ้าช่อมะม่วงพวงปาหนัน ช่อเหลืองจันงามไสวเอย)ร้องซ้ำ

เพลงฉ่อย
ฉ่อยเอิงเงิงเงอ ฉะเอิงเง้อย
พระปกเกล้านามชื่อ นั่นก็คือ ฉ่าชะฉ่า วิทยาลัย
เหล่าข้าพระบาท ขออภิวาท " บาทา
พระปกเกล้านามชื่อ นั่นก็คือ " พระกรุณา
ทรงดำรัสตรัสไว้ อธิปไตย " เป็นมา
พระกรุณาธิคุณ พวกเราอบอุ่น " เกษา
พระนางเจ้าคู่ชีวี พระทงปราณี " เมตตา
พระนางรำไพพรรณี ทรงรับเรานี้ " ด้วยศรัทธา
พระกรุณาธิคุณล้นเหลือ ระลึกทุกเมื่อ " ทุกเวลา
พระทรงแนะนำงาน เพื่อสืบสาน " ภูมิปัญญา
ศิลปาชีพทรงริเริ่ม จึงได้เพิ่ม " เติมมา
ทรงรับเป้นองค์อุปถัมภ์ ขอน้อมนำ " พระกรุณา
พระคุณก่อเกื้อล้นเกล้า ต่อพวกเรา " ตลอดมา
เหล่านักเรียนพยาบาล ขอกราบกราน " พึ่งพา
ทั้งสองพระองค์ ท่านทรง " พระเมตา
ขออภิวาทเทวัญ ที่อยู่ในชั้น " ช่องฟ้า
พระองค์ทรงสถิตย์ อยู่ในดวงจิต " เหล่าข้า
สถิตย์เป็นมิ่งขวัญ คังดวงจัน " คู่ท้องนภา
สถิตย์เป้นมิ่งขวัญ ดั่งสุริยัน " คู่เมฆา
ขอวอนพระบารมี ประทานสุขขี "ชาวประชา
ขอน้อมเกล้าน้อมเศียร แทนธูปเทียน " วันทา
ขอกราบแทบเบื้องพระบาท ทั้งสองราชย์ " ราชา
( เหล่านักศึกษาพยาบาล ระลึกท่าน " กตัญญุตา) ซำ
เพลงเกี่ยวข้าว
ชะ เอิงเงิง ชะเอิงเลิงเงอชะเอิงเง้อ เฮ้วเอ้าเฮ้วเฮ้ว
จันเอ่ยจันทบุรี ดั่งศักศรีวิทยาลัย
งามเอ๋ยงามนัก ที่พำนักเราเรื่อยไป
ทะเลงามนามแหลมสิงห์ สวยจริงๆอย่าสงสัย
สายลมพัดสบัดปลิว คลื่นระริวระลอกไสว
ต้นสนปลิวลู่ลม แสนสวยสมทะเลไทย
หาดทรายสวยงามธรรมชาติ แสนสะอาดเหลือใจ
งามเอ่นเสื่อทอ ของเรานี้หนอสวยเกินใคร
นามเสื่อจันทบูร เราตั้งเป็ยศุนย์อาชีพไทย
จะรองนั่งรองนอน หลับพักผ่อนควรมีไว้
ถ้าหิวนักหนักหนา เชิญเจ้าขาผลไม้ไทย
เงาะทุเรียนลางสาด ผลไม่ขาดเชิญไป
สละระกำรสดี ของเหล่านี้จันทบุรีไง
น้ำสำรองของอร่อย ทานบ่อยๆไม่มีพิษภัย
ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก สิ่งนี้ขอฝากกราบไหว้
น้ำเย็นใสไหลลิ่วๆ ต้องน้ำตกพลิ้วไม่ไกล
โบรารสถานเนินวง ทำยุทธยงป้องประเทศไทย
( อยากท่องเที่ยวเชิญมา เมืองจันเจ้าขาเราจริงใจ ) ซ้ำ

เทอดเกรียติร.9
จังหวะกลองยาว ทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
อันพวกเราวิทยาลัยพยาบาล สนุกสนานรื่นเริงเฮฮา
ฉลองราชย์องค์ราชา ครองราชย์มา 60 ปี
ชาวไทยจึงมี ความสุขขีรื่นรมย์
ทรงเป็นเอกองค์ ผู้ทรงทศพิศ ตรึงจิตประชาชื่นชม
จริยาวัตรงามสม อุดมบุญญา
ราชกิจมีมาชาวประชาชื่นชม

ทำนอง พม่ากลองยาว

น้ำระเรื่อยไหลริน ทั่วถิ่นแดนไทย เป็นดั่งน้ำพระทัยขององค์ราชา
ประเทศไทยสุขสมเสียหนักหนา พระทงบำเพ็ญนานา
เพื่อชาวประชาพอกิน โครงการแก้มลิง ป้องกันจริงๆน้ำเค็มราวี
ปลุกพืชนานาได้เต็มที หล่อเลี้ยงชีวีชาวประชา เป็นสุขหนักหนาชาวไทย ป่าสักชลสิธหล่เลี้ยงชีวิตชาวนาไทย

ลมสะบัดพัดพลิ้ว ทั่วทิวแดนทุ่ง ธ.ทรงบำรุงพลิกผืนดินไทย
กันดินทะลายกระจายไป หญ้าแฝกชุกอช่อไสว ป้องกันไว้เรื่อยมา
กันดินทะลาย ต้องเร่งปลูกไว้ให้ชาวประชา
ความชื้นเพิ่มพูนเป็นทวี พระภูมีทรงนำ ความสุขเลิศล้ำชาวไทย

ทำนองมาร์ชกรุงศรีอยุธยา
(หมู่เหล่าประชาจงเร่งมารวมใจ อย่าได้แตกแยกไปจงร่วมสามัคคี
จงรักกันเลือดไทยมั่นในความดี ร่วมจงรักภักดีเป็นน้องพี่ไทยเอย)

. ภาคกลางเหนือใต้แดนอิสาน อย่าแตกฉานร่วมใจไม่หม่นหมอง
จงร่วมใจน้อมนำในครรลอง อย่าได้จองทำลายทำร้ายไทย

(หมู่เหล่าประชาจงเร่งมารวมใจ อย่าได้แตกแยกไปจงร่วมสามัคคี
จงรักกันเลือดไทยมั่นในความดี ร่วมจงรักภักดีเป็นน้องพี่ไทยเอย)

. ถึงต่างศาสสำเนียงภาษา จงร่วมมาสามัคคีมีไว้
ผดุงธรรมผดุงถิ่นแผ่นดินไทย เทอดไว้ชาติศาสกษัตรา

(หมู่เหล่าประชาจงเร่งมารวมใจ อย่าได้แตกแยกไปจงร่วมสามัคคี
จงรักกันเลือดไทยมั่นในความดี ร่วมจงรักภักดีเป็นน้องพี่ไทยเอย)

. รวมชาติร่วมใจไปด้วยกัน ขวานทองรวมใจตั้งไม่กังขา
รวมจิตร่วมใจไทยประชา เพื่อรักษาเกียรติไทยให้ยืนยง

(หมู่เหล่าประชาจงเร่งมารวมใจ อย่าได้แตกแยกไปจงร่วมสามัคคี
จงรักกันเลือดไทยมั่นในความดี ร่วมจงรักภักดีเป็นน้องพี่ไทยเอย)


ยินดีแต่งเพลงพื้นบ้านให้ทุกท่านฟรี0868018313สรยุตต์ จุลปานนท์


โดย : สรยุตต์ จุลปานนท์
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 11 เม.ย. ปี 2007 [ เวลา 20 : 25 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com