วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ผู้ที่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองในกระจก คือผู้ที่ไม่ต้องการส่องกระจก

เรื่อง :

ผู้ที่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองในกระจก คือผู้ที่ไม่ต้องการส่องกระจก

กระจก คือเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอก รูปพรรณสัณฐาน และลักษณะท่าทางของผู้ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับมัน ผลิตจากทราย และสารเคมีเคลือบให้เกิดความเงาสะท้อนวัตถุต่างๆทำให้เกิดภาพเสมือนที่มีด้านตรงข้ามกับวัตถุจริง กระจกมีหลายขนาดและคุณภาพ กระจกบางบานปรากฏภาพเสมือนที่บีบให้วัตถุดูแคบลง บางบานก็ปรากฏภาพเสมือนที่ขยายให้วัตถุดูกว้างขึ้น บางบานทำให้ภาพเสมือนของวัตถุดูบิดเบี้ยวผิดไปจากรูปทรงเดิม แล้วกระจกบานไหนล่ะที่สะท้อนให้เห็นภาพเสมือน “จริง” ของวัตถุ และเราจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่า กระจกบานนั้นมีอยู่ “จริง” และใช้สิ่งใดมาตัดสินว่า กระจกบานนั้น “สมบูรณ์” และเห็นเป็นจริงอย่างที่ตาเห็น
มนุษย์ที่ต้องการปรุงแต่งตัวเองให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมนั้น มักจะพิจารณาตนเองโดยใช้กระจกเป็นเครื่องมือ หากในกระจกมองว่าไม่สวย ก็ต้องประทินโฉมตัวเองให้สวยงามที่สุด เพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือคำชื่นชมจากคนในสังคม คนเรามักยึดติดกับภาพเสมือนที่เกิดขึ้นจากการมองกระจก และมักจะมองว่าสิ่งที่ปรากฏในกระจกคือสิ่งแท้และเห็นกันโดยทั่วไป ความจริงแล้วสิ่งที่ปรากฏในกระจกนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์ใช้ตามองเห็นกันและกัน มนุษย์ไม่มีทางที่จะพิจารณาตัดสินบุคคลด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน เพราะมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล มีเอกลักษณ์ ลักษณะความคิด แล้วความรู้สึกที่แตกต่างกัน คนที่สวยในสายตาของมนุษย์คนหนึ่งอาจจะไม่สวยในสายตาของมนุษย์อีกคนหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้น การพอใจในภาพเสมือนในกระจก ก็เป็นเพียงการตอบสนองความรู้สึกที่คาดว่าตรงกับสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ควรจะเป็นเพียงเท่านั้น
ในสังคมมนุษย์ที่เชิดชูบูชาสิ่งนอกกายนั้น หากมีใครสักคนที่สำนึกตนว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ เกิด แก่ เจ็บ ตายได้ และทุกสิ่งย่อมสลายและดับไปเหมือนกันหมด เค้าจะเห็นว่า การมองกระจกนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับเค้าเลย เพราะมันเป็นเพียง “สิ่งเสมือน” ที่ไม่คงทน และย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ตามค่านิยม ตามกระแสสังคมเท่านั้น คนที่ส่องกระจกสวยในวันนี้ อาจจะถูกดูถูกหาว่าเชยในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่มองเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของตนเองได้ ก็ย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตนเองเพียงเพื่อตามกระแสโลกที่ไม่คงที่เท่านั้น…
โดย : กัญญธีร์
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 พ.ค. ปี 2007 [ เวลา 22 : 34 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-