วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> แด่..ลมผ่านหน้า..( ศิษย์น้อง..แห่งข้า )

เรื่อง :

แด่..ลมผ่านหน้า

..( ศิษย์น้อง..แห่งข้า )

..แด่...ลมผ่านหน้า.....(.ศิษย์น้อง..แห่ง..ข้า..)

ขอจารจด...............จดจาร...........หว่านอักษร
วาดกลกลอน...........กลอนกล........บนสนสูง
ทั้งหินผา...............ผาหิน.............ถิ่นยางยูง
อีกสายรุ้ง...............รุ้งสาย...........สุดปลายทาง

ด้วยคมคิด..............คิดคม...........ประสมเหตุ
ในขอบเขต.............เขตขอบ.........ตอบมุมขวาง
เพราะขลาดเขลา....เขลาขลาด.......วาดเส้นทาง
มิปล่อยวาง............วางปล่อย.........คอยอารมณ์

ในคมคำ.................คำคม............."..ลมผ่านหน้า.."
ควรหาญกล้า..........กล้าหาญ..........การณ์เหมาะสม
มิครวญใคร่............ใคร่ครวญ........ล้วนตรอมตรม
ให้แรงลม...............ลมแรง.............เข้าแทงใจ

อันพรายเพลง.........เพลงพราย........เจ้าร่ายร่ำ
จักจดจำ.................จำจด................บทสวยใส
ในกลอนกาพย์.........กาพย์กลอน.......ก่อนเจ้าไกล
เจ้าฝากไว้...............ไว้ฝาก..............จาก..ทรงจำ.....

หมาไล่เงา...............เงาไล่...............ในตัวข้า
เจ้าเข้ามา................มาเข้า...............ก้าวถลำ
เพื่อป้องปก.............ปกป้อง.............ของ.คมคำ
ตัวเจ้าทำ................ทำเจ้า...............เข้า..ดานดิน......

..................................................................................
( แด่...ศิษย์.น้อง..ผู้ขลาดเขลา...แห่งข้า...หมาไล่เงา )

โดย : หมาไล่เงา
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย. ปี 2007 [ เวลา 14 : 45 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-