Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ประชานิยมกับชาวนาชาวไร่

เรื่อง :

ประชานิยมกับชาวนาชาวไร่

ท่านผู้อ่านก็คงได้ยินกับคำๆนี้มา นับตั้งแต่รัฐบาลชุดเก่า ที่ถูกนักวิชาการและสื่อหาว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ผู้กล่าวหาเรียกว่า ประชานิยม ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งหากปิดโอกาสในการพัฒนาประเทศเพียงแค่เป็นการดำเนินนโยบายโดยฝ่ายที่ตนเองไม่ชอบ

การดำเนินนโยบายนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศ ในยุคฟองสบู่แตก และเกิดวิกฤติการ ต้มยำกุ้ง ดังนั้นเองจึงมีการผลักดันนโยบายต่างๆออกมามากมาย อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและเอสเอ็มอี เป็นต้น เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงนโยบายแบบคู่ขนานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดดุลยภาพของทุน

นักวิชาการบางคนถึงกับโจมตีว่า เป็นการนำเอาเงินผู้เสียภาษี ไปจ่ายให้กับคนไม่เสียภาษี และเพื่อคะแนนเสียง การกล่าวหาเช่นนี้ นับเป็นโลกทรรศน์แบบกลไกกล่าวคือมองเห็นแค่ปรากฎการณ์อย่างฉาบฉวย ไม่เห็นถึงเนื้อแท้และแก่นแกนของปัญหา และแถมยังเนรคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดิน

กล่าวคือชาวนาชาวไร่ของไทยเรา นับตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน ก็คือผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินไทย เนื่องมาจาก ชาวนาชาวไร่ของไทยเราเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง ในทุกปัญหามาต่อเนื่องหลายร้อยปี

ความเสี่ยงในแง่เศรษฐศาสตร์ก็คือ การแบกรับต่อความผันผวนของราคาสินค้า เมื่อสินค้าภาคเกษตรกรรมราคาต่ำ พ่อค้าก็กดราคารับซื้อ แต่เมื่อราคาสูงขึ้นก็ยังถูกกดราคาเช่นเดิม และชาวนาชาวไร่ของไทยเราเป็นผู้ซื้อสินค้าบริโภคที่มีราคาสูงที่สุด กล่าวคือผ่านยี่ปั้ว ซาปั้ว และค่าขนส่ง อื่นๆอีกจิปาถะ ดังนั้นนอกเหนือจากการผลักความเสี่ยงของพ่อค้ามาสู่ เกษตรกรในทุกด้าน

การประเมินว่าผู้ใดเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่ คำตอบก็คือคนไทยทุกคนเสียภาษีครับ กล่าวคือ ภาษีที่เสียก็จะมีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม เช่น VAT ที่ต้องเสีย7% ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ แม้แต่เด็กเล็กๆขอเงินพ่อแม่ไปซื้อขนม ก็ยังต้องเสียภาษี กล่าวคือภาษีต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นมีการรวมอยู่ในตัวสินค้าที่เราต้องจ่ายเงินซื้อมาบริโภค

คำถามที่ว่า ชาวนาเสียภาษีหรือไม่ คำตอบก็คือ ชาวนาเสียครับ...แต่ยิ่งกว่าภาษี สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นก็คือ ความร่ำรวยของพ่อค้า โรงสี โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้น นั่นคือชาวนาชาวไร่ ต้องเสียทั้งชีวิตในการก่อเกิดชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ในอัตราเมื่อคิดเป็นตัวบุคคลหรือรายหัว เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูงลิ่ว

ความร่ำรวยของชนชั้นกลาง เศรษฐี มหาเศรษฐี ที่มีกิจการในบริษัทต่างๆ ล้วนมีรากฐานมาจากภาษีที่เป็นเลือดเนื้อและชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาณของชาวนาชาวไร่ทั้งนั้น อย่างเช่นการสะสมทุนของบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านเกษตรกรรม จนนำไปสู่ความร่ำรวยมหาศาล และขยายกิจการไปในทุกๆด้านไม่ว่าอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ และมีส่วนในการสร้างชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคมที่กุมกลไกอำนาจรัฐ

ทั้งหมดนี้มาจากใคร มิใช่มาจากคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวนาชาวไร่หรือ

และสมควรหรือไม่ที่รัฐจะต้องตอบแทนบุญคุณของชาวนาชาวไร่ที่มีต่อแผ่นดินนี้

ทรรศนะแบบแยกส่วน และมองปัญหาแบบแยกส่วนย่อมไม่สามารถที่จะเห็นถึงต้นตอแห่งปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากหลงทิศผิดทาง

หากมีทรรศนะแบบองค์รวม ก็ย่อมเข้าใจในปัญหา และเป็นสิ่งที่น่าละอายใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กล่าวหาและดูถูกเหยียดหยามชาวนาชาวไร่ผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินอย่างด้อยปัญญาเช่นนี้

หรือว่าจะรอจนกว่าความอดทนที่มีขอบเขตจำกัดและเกิดการระเบิดขึ้นมาของกองทัพชาวนา-ชาวไร่เพื่อทวงสิทธิอันชอบธรรม และโค่นล้มพันธนาการเหล่านี้ จึงจะมองเห็นสัจจธรรม

เป็นที่น่าเสียดายและเป็นการสูญเสียโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของไทยเรา หากยังมีทัศนะว่าการสร้างดุลยภาพของทุน เป็นการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าประชานิยม ทั้งๆที่เป็นแนวทางการสร้างดุลยภาพของทุน ให้เกิดขึ้นในความเป็นจริง


โดย : ซุนปิน
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 14 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 9 : 57 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com