วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ประชานิยมกับชาวนาชาวไร่

เรื่อง :

ประชานิยมกับชาวนาชาวไร่

ท่านผู้อ่านก็คงได้ยินกับคำๆนี้มา นับตั้งแต่รัฐบาลชุดเก่า ที่ถูกนักวิชาการและสื่อหาว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ผู้กล่าวหาเรียกว่า ประชานิยม ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งหากปิดโอกาสในการพัฒนาประเทศเพียงแค่เป็นการดำเนินนโยบายโดยฝ่ายที่ตนเองไม่ชอบ

การดำเนินนโยบายนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศ ในยุคฟองสบู่แตก และเกิดวิกฤติการ ต้มยำกุ้ง ดังนั้นเองจึงมีการผลักดันนโยบายต่างๆออกมามากมาย อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและเอสเอ็มอี เป็นต้น เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงนโยบายแบบคู่ขนานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดดุลยภาพของทุน

นักวิชาการบางคนถึงกับโจมตีว่า เป็นการนำเอาเงินผู้เสียภาษี ไปจ่ายให้กับคนไม่เสียภาษี และเพื่อคะแนนเสียง การกล่าวหาเช่นนี้ นับเป็นโลกทรรศน์แบบกลไกกล่าวคือมองเห็นแค่ปรากฎการณ์อย่างฉาบฉวย ไม่เห็นถึงเนื้อแท้และแก่นแกนของปัญหา และแถมยังเนรคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดิน

กล่าวคือชาวนาชาวไร่ของไทยเรา นับตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน ก็คือผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินไทย เนื่องมาจาก ชาวนาชาวไร่ของไทยเราเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง ในทุกปัญหามาต่อเนื่องหลายร้อยปี

ความเสี่ยงในแง่เศรษฐศาสตร์ก็คือ การแบกรับต่อความผันผวนของราคาสินค้า เมื่อสินค้าภาคเกษตรกรรมราคาต่ำ พ่อค้าก็กดราคารับซื้อ แต่เมื่อราคาสูงขึ้นก็ยังถูกกดราคาเช่นเดิม และชาวนาชาวไร่ของไทยเราเป็นผู้ซื้อสินค้าบริโภคที่มีราคาสูงที่สุด กล่าวคือผ่านยี่ปั้ว ซาปั้ว และค่าขนส่ง อื่นๆอีกจิปาถะ ดังนั้นนอกเหนือจากการผลักความเสี่ยงของพ่อค้ามาสู่ เกษตรกรในทุกด้าน

การประเมินว่าผู้ใดเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่ คำตอบก็คือคนไทยทุกคนเสียภาษีครับ กล่าวคือ ภาษีที่เสียก็จะมีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม เช่น VAT ที่ต้องเสีย7% ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ แม้แต่เด็กเล็กๆขอเงินพ่อแม่ไปซื้อขนม ก็ยังต้องเสียภาษี กล่าวคือภาษีต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นมีการรวมอยู่ในตัวสินค้าที่เราต้องจ่ายเงินซื้อมาบริโภค

คำถามที่ว่า ชาวนาเสียภาษีหรือไม่ คำตอบก็คือ ชาวนาเสียครับ...แต่ยิ่งกว่าภาษี สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นก็คือ ความร่ำรวยของพ่อค้า โรงสี โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้น นั่นคือชาวนาชาวไร่ ต้องเสียทั้งชีวิตในการก่อเกิดชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ในอัตราเมื่อคิดเป็นตัวบุคคลหรือรายหัว เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูงลิ่ว

ความร่ำรวยของชนชั้นกลาง เศรษฐี มหาเศรษฐี ที่มีกิจการในบริษัทต่างๆ ล้วนมีรากฐานมาจากภาษีที่เป็นเลือดเนื้อและชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาณของชาวนาชาวไร่ทั้งนั้น อย่างเช่นการสะสมทุนของบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านเกษตรกรรม จนนำไปสู่ความร่ำรวยมหาศาล และขยายกิจการไปในทุกๆด้านไม่ว่าอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ และมีส่วนในการสร้างชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคมที่กุมกลไกอำนาจรัฐ

ทั้งหมดนี้มาจากใคร มิใช่มาจากคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวนาชาวไร่หรือ

และสมควรหรือไม่ที่รัฐจะต้องตอบแทนบุญคุณของชาวนาชาวไร่ที่มีต่อแผ่นดินนี้

ทรรศนะแบบแยกส่วน และมองปัญหาแบบแยกส่วนย่อมไม่สามารถที่จะเห็นถึงต้นตอแห่งปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากหลงทิศผิดทาง

หากมีทรรศนะแบบองค์รวม ก็ย่อมเข้าใจในปัญหา และเป็นสิ่งที่น่าละอายใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กล่าวหาและดูถูกเหยียดหยามชาวนาชาวไร่ผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินอย่างด้อยปัญญาเช่นนี้

หรือว่าจะรอจนกว่าความอดทนที่มีขอบเขตจำกัดและเกิดการระเบิดขึ้นมาของกองทัพชาวนา-ชาวไร่เพื่อทวงสิทธิอันชอบธรรม และโค่นล้มพันธนาการเหล่านี้ จึงจะมองเห็นสัจจธรรม

เป็นที่น่าเสียดายและเป็นการสูญเสียโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของไทยเรา หากยังมีทัศนะว่าการสร้างดุลยภาพของทุน เป็นการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าประชานิยม ทั้งๆที่เป็นแนวทางการสร้างดุลยภาพของทุน ให้เกิดขึ้นในความเป็นจริง


โดย : ซุนปิน
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 14 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 9 : 57 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-