Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

บันทึกของดอกไม้กลางทะเลทราย
โดย : ร.อ.หญิงคันธรส สินน้อย

บทนำ
เกี่ยวกับผู้เขียน

อ่านหน้า | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

บทนำ

               ที่มาของเรื่องดอกไม้กลางทะเลทรายในเมืองอิรัก ซึ่งดิฉัน เรือโทหญิง คันธรส สินน้อย ตำแหน่งพยาบาลประจำชุดแพทย์ทร. หนึ่งในทหารหญิงทั้ง 5 คนที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับกองกำลังเฉพาะกิจไทย/อิรัก 976 ผลัดที่ 1 และได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังนานาชาติ MNDCS ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของดิฉัน ที่ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ซึ่งในระหว่างที่ได้ปฏิบัติงานในภารกิจนี้มีเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงความรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในห้วงภารกิจแห่งนี้ ขณะที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่นี้ โดยภารกิจนี้นับเป็นภารกิจแรกที่มีการส่งทหารหญิงเข้าไปปฏิบัติงาน อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ปลอดภัยแต่พวกเราก็มิได้ประมาทกับสถานการณ์นั้น ในขณะนั้นเกิดความขัดแย้งของหลายกลุ่มหลายฝ่ายและยังไม่ปลอดภัย ตามข่าวสถานการณ์ ในตอนนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความคัดค้านของหลายฝ่ายด้วยกัน
              แม้ภารกิจนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติงานในต่างประเทศเช่นเดียวกับทางติมอร์ตะวันออกซึ่งได้มีการส่งทหารไทยไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม แต่อาจจะมีความต่างกันตรงที่ภายในเมืองอิรักยังมีกระแสการต่อต้านกองกำลังนานชาติอยู่ด้วย ซึ่งเป็นผลทำให้เป็นที่ห่วงใยและมีการส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานอย่างล้นหลาม พวกเราในฐานะทหารผู้ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่พวกเราทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติงานแม้จะรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะต้องประสพกับอะไร เพียงหวังที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางด้านมนุษยธรรม อาจจะกล่าวได้ว่าคงไม่มีชาติใดเลยที่ไม่ต้องการความสงบ และทุกคนต่างก็ดิ้นรนหาวิธีการต่างๆเพื่อการอยู่รอด ภารกิจที่พวกเราได้ลงไปช่วยเหลือในขณะนั้นแม้จะประสบความสำเร็จบ้างในบางส่วน เราอาจจะช่วยเหลือได้ไม่มากนัก แต่ก็ด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาดีต่อประชาชนชาวอิรักด้วยความจริงใจ พวกเราทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม โดยดูแลสุขภาพและช่วยบูรณะฟื้นฟูในบางส่วนที่ถือว่ามีส่วนที่สำคัญในการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ อยู่ในขณะนั้นและทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่อยากจะเห็นสันติสุขของชาวโลก โดยพวกเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพื่อวางแผนขยายวงให้ใหญ่ขึ้นและเป็นการเชื่อมความสัมพันธภาพแก่เพื่อนมิตรประเทศหลายๆชาติด้วยกัน พวกเราจึงอยากจะเห็นประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกไม่ช้าไม่นาน เราจะได้เห็นการเติบโตที่งดงามจากจุดเล็กๆ ที่พวกเราได้เคยเข้าไปมีส่วนช่วยในการดูแลแม้จะแค่ช่วงเวลาไม่มากนักก็ตามที
                 การเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้เขียนจากบันทึกที่ดิฉันได้บันทึกไว้ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสำคัญต่างๆ เว้นแต่ในเรื่องของบทวิเคราะห์ในบางบทคงเป็นความคิดเห็นในส่วนตัวไม่ได้มีหลักฐานหรืออ้างอิง ซึ่งข้อความในบางตอนได้รับมาจากการได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนากับคนบางกลุ่มและจากคำบอกเล่าซึ่งดิฉันเองคงไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้แน่ชัดว่ามีความจริงมากน้อยเพียงใด เรื่องทัศนะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งดิฉันเป็นเพียงผู้รับฟังและถ่ายทอดเรื่องราวจากคำบอกเล่านั้นๆ บางส่วนเกิดจากสภาพความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงณ.ขณะนั้นไม่ได้มีการแต่งแต้มจนเกินความจริงเพราะว่าดิฉันองก็ยังนับว่าประสบการณ์ในการเขียนยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพก็ว่าได้.............

             ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในขณะนั้นหลายๆจุดอาจเป็นแนวความคิดหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในภารกิจที่คล้ายกับ ภารกิจเช่นนี้ข้างหน้าต่อไป ดิฉันนำเสนอในแง่ของผู้ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องราวที่ได้นำมาบอกเล่าเสมือนกับการที่ดิฉันเขียนจม.เล่าให้ท่านผู้อ่านฟัง และท้ายที่สุดนี้ดิฉันมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเขียนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ในทางการทหารและช่วยเป็นสื่อกลางในการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทย แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็มีศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดเลย การที่คนไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติงานบางครั้งได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทย และพวกเราก็เป็นที่รักของเพื่อนมิตรประเทศทุกคน และรู้สึกประทับใจในช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติงานต่างๆในความมีน้ำใจไม่ตรีที่ดีต่อกัน มีความรักและมีความสามัคคีให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กันและกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงมีความตรึงเครียดที่ดูจะรุนแรงร้อนแรงเหมือนกับแสงแดดที่แผดเผาอยู่กลางทะเลทราย กลับมีความรู้สึกที่ดีๆ และมีความงดงามที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยใจเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งดอกไม้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความแห้งแล้งแต่ก็ส่องผลให้ผู้พบเห็นได้เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจและมีความสุขที่ได้พบเจอ
        ขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่ปฏิบัติงานอยู่ ในขณะนั้นด้วยความที่ท่านได้ไว้วางใจดิฉันจึงพยายามที่จะปฏิบัติด้วยความสำนึกอย่างเต็มกำลังความสามารถที่มี และขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยส่งเสริมให้ดิฉันได้เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ โดยถ่ายทอดเอาความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆลงในหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังที่มีให้ดิฉันที่จะช่วยให้สร้างงานเขียนชิ้นนี้ ขอขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ได้ส่งมาให้ทหารไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นและขอบคุณพี่น้องทหารไทยในกองกำลังไทย/อิรัก 976 ทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและมีน้ำใจไมตรีต่อกันเสมอมา ขอรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของ พ.อ.อัมพร ชูเลิศ และพ.อ.มิตร กล้าหาญ ทั้งสองวีระบุรุษผู้กล้าที่ได้ต่อสู้ช่วยเหลือชีวิตพวกเราในหน้าที่จนวาระสุดท้าย ความดีใดๆอันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอยกคุณงามความดีให้แก่ท่านทั้งสอง หากวันนั้นพวกเราไม่มีท่านทั้งสองซึ่งปฏิบัติงานอยู่คงไม่ทราบแน่ว่าจะมีพวกเราเหลือชีวิตได้กลับมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ ขอสดุดีในวีระกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้กล้าแห่งกองกำลังเฉพาะกิจไทย/อิรัก 976ผลัดที่ 1 ของเราขอดวงวิญญาณท่านทั้งสองจงไปสู่สุขคติ ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องพันธมิตรทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกให้เราตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจ ขอขอบคุณน้องขวัญ ผลทวีและเพื่อนที่ ER ทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจแก่ดิฉันและ

              หมอกลาง(ณรงค์ฤทธิ์ ติยธะ) หมอในขณะที่พวกเราได้นำผู้ป่วยไปส่งยังกรุงแบกแดด ขอบคุณภาพสวยๆจากพี่ๆทางกองกำลังทุกท่านที่ทำภาพแห่งความทรงจำมิอาจลบเลือนไปได้ ขอบคุณในความรักความช่วยเหลือของประชาชนชาวอิรักที่ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยแก่พวกเรา และขอบคุณในความรักความจริงใจที่มีแก่ทหารไทยทุกคนและขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องที่คอยเป็นกำลังใจให้ความรักและความอบอุ่น ซึ่งดิฉันได้จากสถาบันครอบครัวทำให้มองโลกในแง่ดีมองด้วยจิตใจอันงดงามและสามารถเผื่อแผ่ความรู้สึกที่ดีให้แก่ทุกคนและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยใช้กำลังความรู้ความคิดและประมวลเอาความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดมาทุ่มเทอย่างเต็มที่จนกระทั่งภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจแก่หนังสือเล่มนี้หากพบความผิดพลาดประการใดอันอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่ผู้เขียนมีอย่างจริงใจและหวังว่าในไม่ช้าดอกไม้ของพวกเราที่เกิดขึ้นที่ดิฉันได้พบเห็น ณประเทศอิรักจะเติบโตเจริญงอกงามผลิ ดอกออกผลงดงามท่ามกลางความรัก มิตรภาพ และพบกับความสันติสุขตลอดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com