Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

บันทึกของดอกไม้กลางทะเลทราย
โดย : ร.อ.หญิงคันธรส สินน้อย

บทนำ
เกี่ยวกับผู้เขียน

อ่านหน้า | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

เกี่ยวกับผู้เขียน

       การเขียนบันทึกของดอกไม้กลางทะเลทรายในอิรักนี้ ถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เขียน และดิฉันมีความปรารถนาที่อยากจะถ่ายทอดถึงประสบการณ์ของดิฉัน และทหารไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ในนามกองกำลังนานาชาติเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอิรัก ร่วมกับกองกำลังเฉพาะกิจไทย/อิรัก 976 ผลัดที่ 1 ซึ่งเรื่องที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้มีทั้งความคิดและความรู้สึกผสมปนเปกันไป ในห้วงเวลาประมาณ 6 เดือนในขณะที่ได้ปฏิบัติงาน ดิฉันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องราวที่ดิฉันได้รับการบอกเล่าเหล่านี้ ไม่ใช่บันทึกในเชิงประวัติศาสตร์ เพราะดิฉันไม่ใช่นักวิชาการที่จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แต่ดิฉันมีความตั้งใจที่จะเขียนถ่ายทอดจากสถานการณ์จริงที่เคยได้พบเห็น และเคยได้รับรู้ ซึ่งจากหลายๆคนอาจจะมีมุมมองในมุมที่ต่างกัน ซึ่งดิฉันเองสามารถถ่ายทอดในเพียงแง่มุมที่เป็นส่วนตัวของดิฉันเองเท่านั้น
        ดิฉัน ร.อ.หญิงคันธรส สินน้อย ( ซึ่งยศขณะนั้นคือ เรือโท ) นายทหารพยาบาลประจำกองกุมารเวชกรรมช่วยราชการกองอายุรกรรม ปฏิบัติงานที่คลินิกให้คำปรึกษาฯ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ซึ่งถ้านับอายุราชการดิฉัน นับว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่มาก นับตั้งแต่ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี ซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติงานกับกองกำลังเฉพาะกิจ ไทย/อิรัก 976 ผลัดที่ 1 และได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจมากที่สุดที่ดิฉันได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าสมัคร จำนวน 30กว่าคนและได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้บังคับบัญชาให้ได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานในภารกิจนี้ ดังนั้นดิฉันจึงได้ทุ่มเทกำลังความคิดความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด ในการปฏิบัติงานในภารกิจนี้ จนได้รับใบประกาศเกียรติคุณชมเชยในการปฏิบัติงานในช่วงวันเกิดเหตุการณ์คาร์บอม จากท่านผบ.กองกำลังฯ นับเป็นอีกความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของ ดิฉันและวงศ์ตระกูลและในฐานะที่เป็นทหารหญิงที่พึงจะได้รับในสนามรบนับว่ามีเกียรติอย่างยิ่ง
        ดิฉันเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี บิดา น.ท.สำรอง สินน้อย ซึ่ง ท่านรับราชการทหารอากาศ การที่คุณพ่อเป็นทหารจึงทำให้ดิฉันซึมซับเอาความมีระเบียบวินัยแบบทหาร มีความกล้าที่คิดและตัดสินใจ มีความอดทนอดกลั้น และชอบในวิชาชีพนี้มาโดยตลอด ส่วนคุณแม่ของดิฉันนางเยาวมิตร สินน้อย เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านยามที่คุณพ่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวและไปทำงานต่างจังหวัดอยู่เสมอ แต่ด้วยความรักความอบอุ่นที่ทุกคนในครอบครัว ได้รับทำให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ดิฉันเป็นบุตรคนโตซึ่งมักจะได้รับการปลูกฝังว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องเสมอ ส่วนน้องชาย ร.ต.ปรัชญา สินน้อย รับราชการกองทัพอากาศ ส่วนน้องสาวคนเล็ก น.ส. กิตติสุดา สินน้อยกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.เบญจมะมหาราช เป็น ร.ร.ประจำจังหวัด ซึ่งดิฉันเคยได้รับการศึกษามาก่อน ตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเรียนอยู่นั้นเป็นร.ร.สำหรับผู้ชายแต่มาเรียนสหชายหญิงใน ม.ปลายซึ่งดิฉันนับว่าเป็นผู้หญิงกลุ่มน้อยที่อยู่ในร.ร.ผู้ชาย ดังนั้นสมัยที่เป็นนักเรียนก็ค่อนข้างจะมีบทบาทมากพอๆกับนักเรียนชาย
         ในวัยเด็กดิฉันมีความใฝ่ฝันที่จะรับราชการทหาร เพราะทหารดูเป็นระเบียบและมีวินัย มีความเข้มแข็งและอดทน ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วจึงเข้ามาสอบแข่งขันพยาบาลทหาร ดิฉันสอบติดข้อเขียน 2 ที่ คือทอ.และทร. ซึ่งตอนนั้นมีคนสอบเข้าแข่งขันเกือบหมื่นคนและคัดเอาแค่ 60 คน หลังจากนั้นชีวิตจึงได้มีจุดเปลี่ยนดิฉันได้เรียนรู้กฏระเบียบประเพณีแบบทหาร การเป็นนักเรียนทหารทำให้ชีวิตเราต่างจากคนทั่วไปตรงที่เราจะมีระเบียบและวินัยมากขึ้น รู้รักสามัคคี ดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเราจะเห็นว่าทำไมนักเรียนนายร้อย ถึงต้องเดินหน้าเชิดตัวตรง และไม่แย่งประชาชนเขานั่งเวลาที่ขึ้นรถเมลล์นั่น เป็นเพราะได้รับการสั่งสอนมาเป็นอย่างดี และมีความภาคภูมิในเครื่องแบบที่สวมใส่และสถาบัน แม้ผู้หญิงอาจจะไม่ได้เข้มงวดมมากเท่านักเรียนชาย แต่เราก็ต้องฝึกความอดทนและทนต่อแรงกดดันต่างๆ เราก็ยังคงรักษาความภาคภูมิใจของเครื่องแบบและสถาบันอย่างยิ่ง ดิฉันได้รับการหล่อหลอมจนกลายเป็นนายทหารที่ค่อยเติบโตขึ้นภายใต้ดอกประดู่ขาว ได้รับความรู้และการฝึกฝนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ประกอบกับการที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆและฝึกฝนให้รู้จักธรรมเนียมทหาร ทำให้รู้จักรักสามัคคีและมีวินัยจนมีคำพูดประจำใจ เข้มแข็ง อ่อนหวาน อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ นั่นคือคุณสมบัติของทหารหญิงที่พึงได้รับ จาก ร.ร.ทหาร ส่วนตัวดิฉันเอง นับว่าเป็นคนที่โชคดีตรงที่พอหลังจากจบจากวิทยาลัยพยาบาล ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และประจำที่กุมารเวชกรรม แต่ด้วยความที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในเชิงจิตวิทยา และชอบที่จะทำงานในด้านให้คำปรึกษา จึงทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในหน่วยให้คำปรึกษาฯ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และประกอบกับเมื่อครั้งที่สมัยเป็นนักเรียนพยาบาลในชั้นปีที่ 4 ได้เป็นประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
           จากความรู้ความสามารถที่ได้สะสมมาทั้งหมดนี้ นับว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสดึงเอามาใช้ แม้ว่าประสบการณ์ในการทำงานจะไม่มากนัก แต่ดิฉันโชคดีตรงที่มีโอกาสและดิฉันเลือกที่จะใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด สิ่งที่นับเป็นความภาคภูมิใจอีกย่างยิ่งของดิฉันในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆที่ ได้มีโอกาสเป็นเสมือนตัวแทนของพยาบาลทหารเรือหญิงที่ได้ร่วมภารกิจนี้ เป็นภารกิจแรกซึ่งทางกองทัพเรือได้มีการจัดขึ้นนับตั้งแต่มีภารกิจต่างประเทศมา ดิฉันถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกของทหารเรือ ที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่สงบดีนัก ดังนั้นด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจตรงนี้เอง จึงเป็นแรงบันดาลใจช่วยส่งเสริมให้เขียนเรื่องนี้ขึ้น และประกอบกับการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ที่ได้ช่วยสนับสนุนกำลังใจในการที่จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เจอไว้เพื่อเป็นเสมือนตัวแทนผู้ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในภารกิจนั้น ที่มีความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นและสิ่งเหล่ายังจะคงอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไป


ประวัติการทำงาน
    - ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปี2541
    - ปฏิบัติงานพยาบาลประจำตึกตึกเทียมทิพย์3 (อายุรเวชกรรม) ปี 2542
    - ปฏิบัติงานพยาบาลประจำตึกศัลยกรรมหญิง ปี 2543
    - ปฏิบัติงานพยาบาลประจำตึกกมารเวชกรรม ปี 2544
    - ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา 2546
- ดูแลโครงการ NAPHA ใหเยาต้านไวรัสกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อมนุษยธรรม กกล.ไทย /อิรัก 976 ผลัดที่1
    - ให้สัมภาษณ์ช่วงสกู๊ปพิเศษของทหารไทยในประเทศอิรัก ช่อง ไอทีวี
    - ให้สัมภาษณ์ช่วงสกู๊ปพิเศษของทหารไทยในประเทศอิรัก ช่อง ททบ.5
- ให้สัมภาษณ์ช่วงสกู๊ปพิเศษในหนังสือมติชนรายสัปดาห์
- ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ สทร . FM 106 และ FM 95
    - เป็นวิทยากรรับเชิญเข้าร่วมบรรยายภารกิจของทหารไทยในยุคโลกาพิวัฒน์
ของกรมแพทย์ ทหารเรือ
    - เป็นวิทยากรรับเชิญเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับทหารไทยกับภารกิจเพื่อสันติภาพ


   

ผลงานการประพันธ์
- ประกวดเขียนส่งภาพประกอบคำบรรยายเรื่องรักแม่ ของบริษัท แลคตาซอย รางวัลชมเชย ปี 2543
- ประกวดส่งเรียงความรักแม่โฟโมสต์แคลซีเม็กซ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2544
- เขียนบทความเรื่อง จดหมายจากอิรัก หนังสือวารสารนาวิกศาสตร์ มี.ค. 47
- เขียนบทความเรื่องเล่าประสบการณ์ หนังสือวารสารกรมแพทย์ทหารเรือ
- เขียนบทความใน หนังสือวารสาร ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
- เขียนบทความในหนังสือวารสารทหารเรือหญิง
- เขียนบทความใน หนังสือวารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ที่ระลึกครบ 60 ปี
- เขียนบทความในหนังสือวารสารพยาบาลสี่เหล่า
- เขียนบทความในหนังสือวารสารศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
      

ดอกไม้วาเลนไทน์ล้วน          ค่าล้ำ
ให้รักให้จดจำ                     ร่วมสร้าง
สื่อความหมายให้คำ            รักมั่น กันนา
สานสัมพันธ์รักล้น                ลึกล้ำในใจ

ดอกไม้สันติภาพกลาง           ทะเลทราย
นำมิตรภาพไทย                   มอบให้
เหนื่อยกายใจยอมให้             เพื่อรัก ทั้งมวล
รักเธอเธอรักสิ้น                    เพื่อนพ้อง ชื่นชม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com