ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดอ่างทอง

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำ ภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็น รูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ของจังหวัดในอ่าง มีรวงข้าว และใบข้าวซึ่งหมายถึงการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะพลับ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชชาวอ่างทอง

พวกเราชาวอ่างทอง สายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางใจ
จากถิ่นฐานแดนไกล ไชโย โพธิ์ทอง น้องพี่
ป่าโมก แสวงหา วิเศษเมือง มามากมี สามโก้รวมน้องพี่
เป็นเกียรติเป็นศรี ความกลมเกลียว
เราให้สัญญาต่อกัน ด้วยใจรักมั่นแท้เทียว
มีใจเดียวมุ่งหมายเราจะช่วยเหลือกัน ไม่มีขีดคั่นสิ่งใด
สามัคคีกันไว้ สัญญาจะไม่ทิ้งกัน พวกเรา ชาวอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก และจังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย