ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดวงตราประจำจังหวัดนี้มาจากตำนานการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่า ในปีพ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจนผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองเดิม มาตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบ ระหว่างที่ปักเขตราชวัติฉัตรธง ตั้งศาลเพียงตา กระทำพิธีกลบบัตรสุมเพลิง ปรับสภาพพื้นที่เพื่อตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฏว่า เมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมัน ได้พบหอยสังข์ทักษิณาวัตรบริสุทธิ์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ
เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา

ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกโสน

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงอยุธยาเมืองเก่า

คำร้อง – ทำนอง สุรินทร์ ปิยานันท์

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทยเดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า
ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน 
ข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวายเราชนชั้นหลังฟังแล้วเศร้าใจ  
อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่นสมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ลุ่ม ไม่มีภูเขา แต่มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และ แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืน แผ่นดินส่วนใหญ่ของ ตัวเมืองไว้ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มี บ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำ

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และ สระบุรี
  • ทิศใต้ จดจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย