ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


กรุงเทพมหานคร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิตย์ สักกะทัตติยะ วิศนุกรรมประสิทธิ์

รูปปราสาทพระที่นั่งจักรีมีหน้าบันปราสาท เป็นเครื่องหมายพุทธศิลป์ องค์ปราสาทแสดงว่าเป็น ราชธานีและเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมของไทย

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ไทรย้อย

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงนี่แหละกรุงเทพ

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร      นี่แหละกรุงเทพ ของไทยนี้

เป็นศรีธานีมีสง่า กรุงเทพเมืองหลวงเหมาะสมญา
ถ้าใครได้มาต้องพอใจ สวยปานวิมานชื่นชู
ตึกหรู ๆ มากถมไป วัดวาอร่ามวิไล
สร้างเป็นลวดลาย  ด้วยศิลป์แบบไทยติดตา
เมื่อถึงยามกลางวันพร่างพราว  สวยวาบวาวเหมือนเมืองจินดา
ฝั่งน้ำงามอร่ามตา  ลุ่มน้ำนามเจ้าพระยา
อยู่คู่เมืองเรื่อยมาเป็นศรีไทย นี่แหละกรุงเทพงามหนักหนา
จักหาเมืองใดมาเทียมได้ ค่ำคืนจักหาที่พักใจ
เลือกไปเที่ยวได้ไม่ประมาณ เสียงเพลงครื้นเครงสุขจริง
ต่างเพราะพริ้งสุขสำราญ พร้อมที่ลีลาศละลาน
ที่ใดไม่ปานผู้คนเบิกบานชื่นชม นี่แหละกรุงเทพของชาติไทย
เหมือนเมืองในนิยายเริงรมย์ ยามครึ้มใจยั่วใจชม
ยามครื้นเครงน่านิยม  หากว่าใครได้ชมจักสมใจ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน-การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร

  • ทิศเหนือ ติดปทุมธานีและนครนายก
  • ทิศใต้ ติดสมุทรปราการและสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันออก ติดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก ติดนครปฐม

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม