ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดชัยนาท

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดชัยนาท
ธรรมจักรกับภูเขา หมายถึงหลวงพ่อธรรมจักร ซึ่งประดิษฐานอยู่ วิหารบนไหล่เขาธรรมามูล ชาวเมืองเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ว่า จะ บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะตูม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชัยพฤกษ์

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

แต่งคำร้องโดย-ครูชอุ่ม  ปัญจพรรค์
แต่งทำนองโดย-ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

...เมืองชัยนาท  เก่งกาจหาญกล้า แต่โบราณมา  รุ่งเรืองไกล
ชาวชัยนาท  สมขาติชาวไทย ทุกสิ่งพลีได้  เพื่อประเทศของตน
ชาวชัยนาท  เก่งกาจหาญกล้า สู้ศัตรูมา  ไม่รู้ว่ากี่หน
ศึกเสือเหนือใต้  รบไม่ย่อย่น สู้ตายทุกคน  เป็นวีรชนคนไทย

...เมืองชัยนาท  เก่งกาจหาญกล้า แต่โบราณมา  ทุกยุคทุกสมัย
นามชัยนาท  ประกาศก้องชัย สมนามยิ่งใหญ่  ในทุกแห่งหน
เมืองวีรชน  ทุกคนสู้ตาย ถ้าเอาปฐพีไป  ก็ไม่มีผู้คน
ขุนสรรพันเรือง  ชาวเมืองชัยนาททุกคน
ศัตรูต้องร้องบ่น  เพราะใจเด็ดสมไทย มาปัจจุบัน  มีเขื่อนกั้นน้ำสำคัญ
ปันน้ำเลี้ยงนาไร่  มาเถิดเรามา  ร่วมสามัคคี
ชัยนาทอยู่ดี กินดี  คงเป็นศรีชาติไทย

จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนตรงบริเวณชายฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีภูเขาสลับเป็นบางช่วง มีลักษณะที่สูงจากทิศตะวันตกและทิศเหนือ ลาดสู่ที่ราบส่วนใหญ่ตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด เกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย