ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดกาญจนบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ เคยเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่าในการทำสงคราม กันหลายครั้ง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ขานาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาญจนิกา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงกาญจนบุรีศรีสยาม

กาญจนบุรีดินแดนที่สุขสันต์อาจินต์ แดนอุดมด้วยทรัพย์สิน
ผืนแผ่นดินทองของชาติไทย ดินแดนสวยประหลาด ธรรมชาติเลอล้ำถิ่นใด
เพลินถ้ำธารน้อยใหญ่ เพลินใจเมื่อยามได้ชม
ตื่นตา ครั้นมาน้ำตกพริ้วตกรื่นรมย์เสียงคลื่นครั่นโครมพลิ้วพรมอยู่ชั่วกาล
ไทรโยคทั้งใหญ่น้อยสวยหยดย้อยและดูตระการ
สวยเอราวัณเหมือนถิ่นวิมานตราตรึง ถ้ำละว้าแลลาน
วังตะเคียนชวนฝันรำพึงงามสุดงามถ้ำดาวดึงส์สวยติดตรึงงามซึ้งไม่วาย
มีหินย้อยน่ายลสวยพราวหยดหยาดเพชรเพริดพราย
ชวนให้ชมมิหน่ายดังประกายน้ำค้างน่าชม
เปรียบดังทิพย์แดนพิมานสวรรค์สร้างชั้นพรหม
แคว้นธารรื่นรมย์ด้วยทิวทัศน์เพลิดพราว
ธารสวรรค์บบนดินซึ้งจิตจินต์งามเฉิดเฉลา
มิเคยอับเฉานี้แหละแคว้นเราเมืองกาญจน์

จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่ม แม่น้ำ โดยพื้นที่ทางด้านเหนือ และทิศจะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขา ลาดลงทางด้านใต้ และด้านตะวันออก

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศใต้ จด จังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก จด จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม
  • ทิศตะวันตก จด ประเทศสหภาพพม่า

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย