ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดกาญจนบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ เคยเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่าในการทำสงคราม กันหลายครั้ง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ขานาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาญจนิกา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงกาญจนบุรีศรีสยาม

กาญจนบุรีดินแดนที่สุขสันต์อาจินต์ แดนอุดมด้วยทรัพย์สิน
ผืนแผ่นดินทองของชาติไทย ดินแดนสวยประหลาด ธรรมชาติเลอล้ำถิ่นใด
เพลินถ้ำธารน้อยใหญ่ เพลินใจเมื่อยามได้ชม
ตื่นตา ครั้นมาน้ำตกพริ้วตกรื่นรมย์เสียงคลื่นครั่นโครมพลิ้วพรมอยู่ชั่วกาล
ไทรโยคทั้งใหญ่น้อยสวยหยดย้อยและดูตระการ
สวยเอราวัณเหมือนถิ่นวิมานตราตรึง ถ้ำละว้าแลลาน
วังตะเคียนชวนฝันรำพึงงามสุดงามถ้ำดาวดึงส์สวยติดตรึงงามซึ้งไม่วาย
มีหินย้อยน่ายลสวยพราวหยดหยาดเพชรเพริดพราย
ชวนให้ชมมิหน่ายดังประกายน้ำค้างน่าชม
เปรียบดังทิพย์แดนพิมานสวรรค์สร้างชั้นพรหม
แคว้นธารรื่นรมย์ด้วยทิวทัศน์เพลิดพราว
ธารสวรรค์บบนดินซึ้งจิตจินต์งามเฉิดเฉลา
มิเคยอับเฉานี้แหละแคว้นเราเมืองกาญจน์

จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่ม แม่น้ำ โดยพื้นที่ทางด้านเหนือ และทิศจะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขา ลาดลงทางด้านใต้ และด้านตะวันออก

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศใต้ จด จังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก จด จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม
  • ทิศตะวันตก จด ประเทศสหภาพพม่า

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม