ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดลพบุรี

งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
จัดขึ้นที่บริเวณพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬ ช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายน จะมีลิงซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาร่วมกินอาหาร พร้อมทั้งขนมและผลไม้ที่จัดไว้

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์ที่มีต่อลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองในสมัยนั้น ที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานกว่าที่กรุงศรีอยุธยา บริเวณงานส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เริ่มด้วยพิธีบวง สรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระ นารายณ์ฯ ขบวนแห่ต่าง ๆ เช่น ขบวน แห่พระราชสาส์น ขบวน เจ้านายชั้นสูงฝ่ายใน ขบวนทหาร ฯลฯ การแต่งกาย สมัยพระนารายณ์ การแสดงการละเล่น การประดับประทีปโคมไฟในพระราชวัง เพื่อทำให้ บรรยากาศกลับคืนสู่อดีตเมื่อ 300 ปีที่ผ่านมา

ประเพณีกำฟ้า
เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน มีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอ เมือง และอำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้าและบันดาล ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอาวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสุกดิบ และรุ่ง ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะเป็นวันกำฟ้าโดยชาวบ้านจะร่วมกันใส่บาตรด้วยข้าวหลาม และข้าวจี่

ประเพณีใส่กระจาด
หรือประเพณีเสื่อกระจาด ตามภาษาพวนเรียกว่า "เส่อกระจาด" เป็นการทำบุญยิ่งใหญ่ประจำปี   ประเพณีที่ชาวไทยพวนถือปฏิบัติกันในเขต อ.บ้านหมี่ จัดให้มีขึ้นในงานเทศกาลเทศน์ มหาชาติ ส่วนมากจะกำหนดในฤดูกาลออกพรรษาคือ เดือน 11 ข้างแรม ก่อนถึง วันใส่กระจาดหนึ่งวัน ชาวบ้านจะช่วยกันทำขนมห่อข้าวต้ม ตำข้าวปุ้น ในคืนนั้น หนุ่ม ๆ จะไปเที่ยวตามบ้านสาวที่ตนชอบ โดยช่วยทำขนมและมีโอกาสได้พูดคุย กัน รุ่งขึ้นจะเป็นวันใส่กระจาด ชาวบ้านจะนำของ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ธูป เทียน หรืออื่นๆ มาใส่กระจาดตามบ้านของคนที่ตนรู้จัก เจ้าของบ้านก็จะนำอาหารที่ เตรียมไว้มาเลี้ยงรับรองแขก เมื่อแขกจะกลับ เจ้าของบ้านจะนำข้าวต้มมัดฝากไป ให้เรียกว่าคืนกระจาด ในวันรุ่งขึ้น เป็นวันเทศน์มหาชาติ จะนำของที่แยกมาใส่ กระจาดทำเป็นกัณฑ์ ไปถวายพระที่วัด โดยถือว่าการทำบุญมหาชาติ

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ วัดไรย์
ประเพณีชักพระศรีอาริย์หรือแห่พระศรีอาริย์ถือปฏิบัติกันมานาน ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทางวัดจะจัดให้มีการ อัญเชิญพระศรีอาริย์มาประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ แล้วให้ประชาชนรวมกันชัก พระไปทางทิศเหนือ เริ่มจากวัดไรย์ไปสุดทางที่วัดท้องคุ้ง แล้วชักกลับมายังวัด ไรย์ ระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก จะหยุดขบวนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้สรงน้ำและนมัสการ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่พุทธกาล ในจังหวัดลพบุรีได้มีประเพณีกวนข้าว ทิพย์หลายแห่ง โดยเฉพาะที่วัดนิคมสามัคคีชัย ต.นิคม อ.เมือง ได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยจะกระทำในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 และจะนำไปถวายพระในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ส่วนที่เหลือก็จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญในวันนั้น ถือเป็นการให้ทาน

งานทุ่งทานตะวันบาน
จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นเนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันบาน ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ปลูกทานตะวันนับแสนไร่ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ดอกทานตะวันจะบานเหลืองอร่าม สวยงาม

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม