ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดลพบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์ประทับบนปรางค์สามยอด เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับอเนกอนันต์ ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : พิกุล

ดอกไม้ประจำจังหวัด : พิกุล

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชประจำจังหวัด

ลพบุรีแดนทองของไทย เมืองละโว้ใคร ๆ ก็รู้
ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดู โบราณสถานยังอยู่นามกระจาย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านเปรื่องปราดเชิงกวีเหลือหลาย
ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬวังนารายณ์  ท่ากระยางมากมายดินสอพอง
สาวงามบ้าหมี่ศรีสวัสดิ์ งามเด่นชัดอ่างซับเหล็กไม่มีสอง 
ทั้งน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำเนืองนอง แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี ขอ
เชิญชวนให้ไทยทุกคน ได้ไปยลทิวทัศน์จะสุขศรี 
ชมอดีตเมืองละโว้โอ้ธานี  เมืองลพบุรีรับรองลืมไม่ลง

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู หรือร้อนแบบสะวันนา ในฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
  • ทิศใต้ จดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และนครสวรรค์

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย