ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดลพบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์ประทับบนปรางค์สามยอด เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับอเนกอนันต์ ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : พิกุล

ดอกไม้ประจำจังหวัด : พิกุล

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชประจำจังหวัด

ลพบุรีแดนทองของไทย เมืองละโว้ใคร ๆ ก็รู้
ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดู โบราณสถานยังอยู่นามกระจาย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านเปรื่องปราดเชิงกวีเหลือหลาย
ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬวังนารายณ์  ท่ากระยางมากมายดินสอพอง
สาวงามบ้าหมี่ศรีสวัสดิ์ งามเด่นชัดอ่างซับเหล็กไม่มีสอง 
ทั้งน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำเนืองนอง แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี ขอ
เชิญชวนให้ไทยทุกคน ได้ไปยลทิวทัศน์จะสุขศรี 
ชมอดีตเมืองละโว้โอ้ธานี  เมืองลพบุรีรับรองลืมไม่ลง

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู หรือร้อนแบบสะวันนา ในฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
  • ทิศใต้ จดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และนครสวรรค์

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม