ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดนครนายก

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดนครนายก
รูปช้าง เดิมนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก รวงข้าวและกองฟาง หมายถึงความอุดม สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สุพรรณิการ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกฝ้ายคำ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงสุขแสนแดนนายก

คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

นครหนึ่งงามนามอมรนครนายก สวยกว่าหยิบยกมากล่าวขาน
น่าทัศนาอ่าโอฬาร หาถิ่นไหนปาน ทัดเทียมสถานที่นั้นได้หรือ
ทัศน์ทิวน่าชมชวนสุขสม ภิรมย์รื่นใจ น้ำตกนั่นไซร้ งามเลื่องลือ
ป่าเขานาไร่สดไสว ยกให้สมชื่อ สมนามนั่นคือนายกแน่นอน
ธารวารินเย็นไหลเปี่ยมเทียมน้ำจิต แจ่มใสเป็นนิจ ซึ้งจิตสังวรณ์
ผ่านร้อยพันเมืองไม่ประเทืองกู่เฟื่องนคร มิชวนอาวรณ์ย้อนทวนหวนคืน
ครั้นมาสู่แคว้นแดนนายก  หัวอกสิ้นตรม ฝันใฝ่ได้ยลจนสุดฝืน
ได้เห็นก็ชื่นจิตประทับ ทั้งหลับทั้งตื่น สักวันต้องคืนมาเยือน เยือนใหม่

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนแกนเชื่อมโยงที่สำคัญ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา ในแนวตะวันออก-ตะวันตก และระหว่างภาคกลาง ตอนกลางกับภาคตะวันออก ในแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก เป็นที่ราบทางตอนเหนือ และทางตะวันออก จะเป็นภูเขาสูงอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านนา อำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายก บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก โดยเป็นเทือกเขาเดียวกันกับทิวเขาพญาเย็น

  • ทิศเหนือ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย