ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดนครปฐม

งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง และประกวดราชินีช้าง
จัดในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ช้างภายในฟาร์ม

งานประเพณีลอยกระทง
จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เดือนพฤศจิกายนของทุกปีจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ มีการประกวดนางนพมาศ

งานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง หรือวัดมงคลจินดารามไร่ขิง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ ขิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ด้วยความ เลื่อมใสศรัทธาของของประชาชนจึงจัดให้มีประเพณีนมัสการขึ้น ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ ถึง วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 มีการออกร้านจำหน่าย สินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ

งานประเพณีสงกรานต์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการทำ บุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพ และการละเล่นพื้นเมือง

งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผย แพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลไม้ที่ นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ และมะพร้าวน้ำหอม ส้มเขียว หวาน ขนุน พุทรา องุ่น มะละกอ และมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ และยังมี ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ ระหว่างงานมีการประกวดสาวงาม ประกวดผลไม้ และการจัดโต๊ะจีน การสาธิตปรุงอาหารที่มีชื่อ สาธิตการ แกะสลักผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหรสพต่าง ๆ

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการเฉลิม ฉลอง ปัจจุบันกำหนดจัดงานในช่วงวันลอยกระทง ระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มี กิจกรรมของประเพณีลอยกระทง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กลางคืนมีมหรสพนานาชนิด

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม