ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดนครปฐม

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดนครปฐม
ในสมัยก่อน อาณาจักรทวารวดีซึ่งอยู่ในแถบนี้เคยรุ่งเรือง ทางศาสนาและการค้ามาก่อน พระปฐมเจดีย์องค์เดิมสร้างไว้ ตั้งแต่สมัย พระโสณะกับพระอุตระเข้ามาเผยแพร่ศาสนา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกจันทร์หอม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

      นครปฐมดินแดนทองของศิลปะ อีกองค์พระปฐมเจดีย์ศรีสยาม
พระร่วงโรจนฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์งาม ที่รวมความเคารพนบบูชา
พระราชวังสนามจันทร์อันมีศักดิ์ พระตำหนักทั้งมวลล้วนล้ำค่า
งามทับแก้ว ทับขวัญอันตรึงตรา พระมหาธีระราชเจ้าของชาวไทย
ราโชบายหมายใช้ถิ่นแผ่นดินนี้ เพื่อเป็นที่นัดพบซ้อมรบใหญ่
ผองเสือพราน เสือป่ากล้าเกรียงไกร กำเนิดในจังหวัดนี้ที่เจริญ
พระกรุณาธิคุณทูลกระหม่อม ข้าขอน้อมจิตมั่นสรรเสริญ
เดินตามรอยเบื้องบาทราชดำเนิน ขอชวนเชิญพัฒนาการบ้านเมืองเอย

     สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐม โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้   มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน พื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ และมีแหล่งน้ำกระจาย ด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    และกรุงเทพมหานคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย