ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดนนทบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ภาพหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งชาวจังหวัดนี้ยึดถือเป็นอาชีพ และมีชื่อเสียงมาแต่โบราณ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ด แหล่งดินเผาวัดเก่า นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ปีบ

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชประจำจังหวัด

เกียรติก้องเกรียงไกรในสยาม ขึ้นชื่อลือนามนั้นนนทบุรี
ดินแดนแห่งความรักสามัคคี ราษฎร์สุขขีร่มเย็นสุขสันต์
เรามุ่งจรรโลงการศึกษา เร่งพัฒนาบ้านเมืองทั่วกัน
อุดมผลไม้นานาพันธุ์ อีกทุเรียนนั้นช่วยเศรษฐกิจสืบมา
พวกเราชาวนนท์ทุกหน่วยงาน ช่วยกันประสานให้งานก้าวหน้า
รัตนาธิเบศน์ถนนพัฒนา งามสง่าพระนั่งเกล้าสะพานภูมิใจ
หม้อนำลายวิจิตรตราเมือง ความรุ่งเรืองศิลปกรรมร่วมสมัย
ด้วยพระบารมีร่มเกล้าร่มใจ เสริมส่งเกียรติให้นนทบุรีรุ่งเรือง

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากการขุดขึ้นใหม่ เป็นจำนวนมากเชื่อมติดต่อกัน โดยทั่วไปพื้นที่ ส่วนที่ห่างจากแม่น้ำและลำคลองก็จะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะมีน้ำท่วมเสมอ พื้นที่บางส่วนเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม