ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดเพชรบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ต้นตาลโตนดมีมากในจังหวัดนี้มาแต่โบราณ ให้น้ำตาล ที่มีรสหวานแหลม เป็นที่ขึ้นชื่อกันทั่วไป ผืนนาปลูกข้าว หมายถึง ข้าวพันธุ์ดี อาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของ จังหวัด ส่วนเทือกเขาสามยอดเบื้องหลัง คือ เขาวัง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ว้า

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงเพชรบุรี

บุรีเอ๋ยบุรีรมย์เรือง โฉมเอยโฉมเมือง งามประเทืองเรืองฝัน พริ้งพราวราวพรหมภินันท์ เพชรบุรีรัมย์ลอยฟ้ามาสู่ดิน พร่างเพชรพลอยแพรว สมแล้วเมืองปราณ วิมานถิ่นถวิล เลิศบุรินทร์ เลื่องลือระบิลสินไพร

เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทย แผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน บุรีเอ๋ยบุรีโอฬาร รักเคยสำราญ แก่งกระจานธารใสวิมานสวรรค์ชั้นใด เพชรบุรีเราให้เอาไว้ในอุรา พร่างเพชรพลอยแพรว สมแล้วเมืองปราณ ตาลน้ำตาลหวานซ่านดินฟ้า ใครได้มา จากไปโศกาซมซาน

เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทย แผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน บุรีเอ๋ยบุรีรมย์ราย พระเคยเยื้องกรายเดินหาดทรายสนาน เขาหลวงเป็นสรวงสำราญเขาวังเป็นบ้านสถานสถิตองค์ ร่างเพชรพร้อมพริ้ม แย้มยิ้มยวนใจ ทักทายขวัญให้รอมหลง ลืมไม่ลง ไม่ตายแล้วคงพบกัน เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทยแผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน

ด้านตะวันตกของจังหวัดติดกับพม่า มีภูเขาสูงและเป็นบริเวณที่สูงชันของจังหวัด มีลักษณะเป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต้ บริเวณตอนกลางของจังหวัดซึ่งอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน และมีเขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนเพชรบุรีซึ่งเป็นแหล่งน้ำระบบชลประทาน เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญ ทางด้านตะวันออกของจังหวัดติดกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย บริเวณนี้นับเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของจังหวัดในด้านการประมง การท่องเที่ยว

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า

» สุนทรภู่ ตระกูล “พราหมณ์เมืองเพชร”
» ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓
» วรรณกรรมเมืองเพชรบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย