ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดปทุมธานี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาในแถบนี้ เต็มไปด้วยดอกบัวเด่น เป็นสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัยจึงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเมืองใหม่ จากสามโคกเป็นปทุมธานี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ปาริชาติ

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว
ชาวปทุมล้วนตระหนักในศักดิ์ศรีมุ่งทำดีด้วยหัวใจมิใฝ่ชั่ว
ชาวปทุมแช่มชื่นพร้อมตื่นตัวพัฒนาครอบครัวทั่วทุกคน
ชาวปทุมมั่นใจในชาติศาสน์กษัริตย์ยอดสมบัติวัฒนาสถาผล
ชาวปทุมรู้จักรักเตือนตนสมค่าคนที่เกิดมาทุกนาที
ชาวปทุมรักปทุมชุ่มชีวิตใครมาคิดทำลายเราไม่หนี
มีหลักเมืองเป็นร่มเงาเนาฤดี ชาวปทุมธานีมีสุขเอย

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด ทำให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว กับพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย