ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดราชบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดราชบุรี
เครื่องกกุธภัณฑ์ 2 อย่าง ภาพฉลองพระบาทอยู่บน พานทองกับพระแสงขรรค์ชัยศรี ซึ่งวางอยู่บนพระที่ ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรี แปลว่า เมืองของพระราชา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : โมกมัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกัลปพฤกษ์

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

เมืองราชบุรี...ศรีแห่งเมืองเลื่องลือไปไกลตลาดน้ำดำเนินของไทย เกรียงไกรไปทั่วโลกา
อีกทั้ง เขาวัง ถ้ำเขาบิน เชิดหน้าชูตาค้าวคาวหมื่นล้านลานตา ช่างพาน่าอัศจรรย์
เมืองราชบุรี...มีตำนานกล่าวขานกันมาคนงามบ้านโป่ง..นั่นหนา ใครมาพบพาเฝ้าฝัน
คนสวยโพธาราม ยิ่งงามเฉิดโฉมลาวัลย์ตำนานเชิดชูจอมขวัญ จากนานไม่ล้างคำชม
ฝากเตือนใจ หญิงชายพี่น้องพวกเราลุ่มน้ำแม่กลอง เรืองรองเสริมส่งสร้างสม
แผ่นดินเมืองราช ไม่ขาดผู้คนเกลียวกลมเป็นหนึ่งที่เขานิยม ชื่นชมชั่วนิจนิรันดร์
เมืองราชบุรี ศรีแห่งเมืองเลื่องลือขจรโอ่งน้ำลวดลายมังกร ย้อนเตือนชื่อเสียงคงมั่น
ร้อยปีเกินกว่า ประชารู้ดีทั่วกัน ขอเชิญท่านมาร่วมฝัน สวรรค์เมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดของภาคตะวันตก บริเวณชายแดนด้านตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า เป็นส่วนของเทือกเข้าตะนาวศรี มีภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน บริเวณตอนกลางของจังหวัด รวมทั้งด้านเหนือ ด้านใต้บางส่วน และด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนาทำสวน ทำไร่ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่ำ ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน มีน้ำขึ้นลงตลอดปี เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม