ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสมุทรปราการ

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาของชาวเมืองนี้ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎกเพื่อให้ชนรุ่น หลังกราบไหว้

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไล เมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : โพทะเล

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกดาวเรือง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

สมุทรปราการครั้งโบราณคือเมืองปากน้ำ ใครรุกล้ำชาติไทยสู้ไม่ถอยเป็นด่านหน้าข้าศึกมาไม่รอคอย ป้อมปืนปล่อยยิงศัตรูผู้รุกราน
สมุทรปราการเป็นปราการป้องกันชาติ ชาวสมุทรคอยพิฆาตอย่างห้าวหาญเพื่อรักษาเจ้าพระยาจากภัยพาล คงคู่บ้านเมืองเราผองชาวไทย
สมุทรปราการชื่อยืนนานถึงวันนี้ ทุกถิ่นที่ดังแดนทองผ่องไสวทั้งการค้าอุตสาหกรรมอันก้าวไกล อีกพืชผักผลไม้ข้างปูปลา
โบราณสถานป้อมปราการที่ท่องเที่ยว กลางน้ำเชี่ยวสมุทรเจดีย์ศรีสง่า ป้อมพระจุลเมืองโบราณคู่พารา นครเขื่อนขันธ์เก่าแก่กว่าเมืองใดใด
สมุทรปราการเมืองสำคัญประวัติศาสตร์ เฝ้ารักษาเอกราชทุกสมัย สมุทรปราการจะมั่นคงและเกรียงไกร ตลอดกาลคู่ไทยไปนิรันดร์
กาลครั้งโบราณคือเมืองปากน้ำ ใครรุกล้ำชาติไทยสู้ไม่ถอยเป็นด่านหน้าข้าศึกมาไม่รอคอย ป้อมปืนปล่อยยิงศัตรูผู้รุกราน
สมุทรปราการเป็นปราการป้องกันชาติ ชาวสมุทรคอยพิฆาตอย่างห้าวหาญเพื่อรักษาเจ้าพระยาจากภัยพาล คงคู่บ้านเมืองเราผองชาวไทย
สมุทรปราการชื่อยืนนานถึงวันนี้ ทุกถิ่นที่ดังแดนทองผ่องไสว ทั้งการค้าอุตสาหกรรมอันก้าวไกล อีกพืชผักผลไม้ข้างปูปลา
โบราณสถานป้อมปราการที่ท่องเที่ยว กลางน้ำเชี่ยวสมุทรเจดีย์ศรีสง่า ป้อมพระจุลเมืองโบราณคู่พารา นครเขื่อนขันธ์เก่าแก่กว่าเมืองใดใด
สมุทรปราการเมืองสำคัญประวัติศาสตร์ เฝ้ารักษาเอกราชทุกสมัยสมุทรปราการจะมั่นคงและเกรียงไกร ตลอดกาลคู่ไทยไปนิรันดร์

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และเหนืออ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีลำคลองมากมาย บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่ง เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำนา ทำสวน ตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล พื้นดินเค็มจัด ในฤดูแล้งส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำป่าจาก และป่าฟืน ส่วนบริเวณที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออก มีประตูน้ำชลประทาน สำหรับกักกันน้ำเค็มระบายน้ำจืดหลายแห่ง

  • ทิศเหนือ ติดต่อกรุงเทพมหานคร
  • ทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกรุงเทพมหานคร

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม