ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดสมุทรสาคร

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน จะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองลงมาจาก ศาลที่ประทับเพื่อแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ในจังหวัดด้วยริ้วขบวนอันสวย งามแล้วอัญเชิญไปลงเรือประมงซึ่งประดับธงทิวอย่างสวยงาม แห่ข้ามฟาก แม่น้ำจีนจากฝั่งมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ให้ชาวท่าฉลอมชมขบวนแห่และสักการะบูชา

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามัญ ปฏิบัติเพื่อบูชาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าจะได้อานิสงส์มาก พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้ใช้เป็นยาในคราวจำเป็น เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญ ชาวจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับวัดคลองครุ ทำการฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ไว้ กำหนดจัดงานขึ้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดคลองครุ ในวันงาน ประชาชนจะนำอาหารทั้งคาวหวานมาตักบาตร เช่นเดียวกับการทำบุญทั่วๆ ไป แต่ที่พิเศษคือ มีการตักบาตรน้ำผึ้ง โดยทางวัดจะจัดเตรียมบาตร หรือภาชนะอื่นไว้ สำหรับตักบาตรน้ำผึ้งโดยเฉพาะ ชาวบ้านจะนำน้ำผึ้งที่บรรจุอยู่ในขวดรินลงในบาตรหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้ บางหมู่บ้านมีหญิงสาวนำผ้าเช็ดหน้ามาถวายพระ โดยรองไว้ที่ก้นบาตรตามคติความเชื่อที่มีมาแต่เดิม

ประเพณีล้างเท้าพระ
เป็นประเพณีของชาวรามัญที่ปฏิบัติสืบมาในเทศกาลออกพรรษา โดยเฉพาะ ที่วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว พิธีเริ่มขึ้นในเวลาเช้าขณะที่พระ สงฆ์เดินลงจากวัดเพื่อไปยังพระอุโบสถ ในระหว่างนี้ชาวบ้านจะนำผ้าเช็ด หน้าปูพื้นตลอดทางเดินและนิมนต์พระเพื่อชำระเท้าให้ พร้อมกับถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ต่อจากนั้นจึงถวายอาหารพระสงฆ์ และฟังเทศน์มหาชาติ

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
เป็นงานบุญที่แปลกออกไปจากการทำบุญอื่น ๆ โดยนำความเชื่อถือผีแบบ โบราณมาผสมกับพิธีทางพุทธศาสนา ส่วนมากมักจะทำกันในชนบทเป็น ประจำทุกปี แต่บางแห่งทำเมื่อได้รับความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิด โรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน ในพิธีชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญ พร้อมทั้งจัดเครื่องเซ่นไปวางไว้บริเวณทางสามแพร่ง มีการปั้นรูปคนและรูปต่าง ๆ ใส่เรือจำลองลอยสะเดาะเคราะห์

งานเทศกาลอาหารทะเล
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมือง เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัดรวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านแพ้วทั้งผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

งานเกษตรบ้านแพ้ว
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรของชาวสวนอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฯ

งานเทศกาลกินเจท่าฉลอม
จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ของชาวจีนทุกปี เป็นงานกินเจที่สงบด้วยบรรยากาศแห่งพิธีกรรม การบูชาเพื่อชำระจิตใจและร่างกาย มีผู้คนในชุมชนร่วมงานอย่างมากมาย

งานนมัสการมหาโพธิสัตว์กวนอิม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 พฤศจิกายน ของทุกปี บริเวณวัดช่องลม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสักการะพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม