ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสมุทรสาคร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมุทรสาครมีบรรดาเรือสินค้า องแขกมะละกามาจอดพัก และมีสำเภาจีนด้วย ในบริเวณนี้ จึงเรียกว่าท่าจีน ตราของจังหวัดจึงใช้เป็นรูป สำเภาจีนแล่น อยู่ในทะเล

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สัตบรรณ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงสมุทรสาคร

คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ถิ่นเอกอุดมเทพรังสรรค์รมย์พรมพร สมุทรสาครโรจน์เรืองสมุทรธานี
หลากสินถิ่นไทยชนทั่วไปน้ำใจอารี แลล้วนมิตรมวลมากมีแย้มยิ้มด้วยดีมีสัมมา
ข้าวในไร่นาพืชพันธุ์ธัญญาคลาคล่ำ อีกปลาในน้ำที่ส่งผลนำเงินตรา
ประชาร่วมใจนำให้ถิ่นไทยชื่นตา ถิ่นเรานี้หนาสมบูรณ์สุขมาดังใจ
แต่กาลโบราณแหล่งรวมเชื้อชาญในยาม สู้ศึกสงครามไม่ให้คุกคามแดนไทย
จึงล้วนอาจองใจมั่นคงมิเกรงกลัวภัย เลือดไทยเร้าให้แกร่งไกร
แขวนขวัญโชคชัยไปนิรันดร์ ท่าจีนกว้างไกลที่รินหลั่งไหลล้นปรี่
ดั่งใจเรานี้มั่นสามัคคีนานครัน จะอยู่ถิ่นไหนรักใคร่วมใจผูกพัน
ไม่มีเดียดฉันท์ทุกคนผูกพันดังว่า ชื่อเคยขจรก็คือสาครบุรี
ที่ชนรู้ดีชื่อพันท้ายมีนานมา รักษาศักดิ์ชายยอมพลีชีพวายไว้ลายลือชา
ควรนึกนิยมศรัทธาระลึกตรึกตราเป็นทวี ภาคภูมิอุราถิ่นเราชื่นตาพร้อมอยู่
ติดเตือนตราตรูให้เราฉายชูความดี เพื่อชนเลื่องลือสมชื่อเขตคามแห่งนี้
ผู้คนใฝ่ดีเหมือนเกลือที่มีความเค็ม

จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นทีราบลุ่ม และป่าชายเลนไม่มีป่าไม้ และแร่ธาตุ ไม่มีเกาะและภูเขา มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านตลาดกลางของพื้นที่เขตจังหวัด เป็นแม่น้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนล่างส่วนใหญ่ เป็นป่าชายเลน ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

  • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดนครปฐม
  • ทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม และราชบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม