ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดสมุทรสงคราม

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา มีการแสดงโขนกลางแจ้ง การสาธิตทำอาหารไทยโบราณ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสวน การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม

งานวันลิ้นจี่
พื้นที่ในตำบลแควอ้อม ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา และ ตำบลบางสะแก ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เป็นแหล่งปลูกพืชสวนพันธุ์ดีหลายชนิด โดยเฉพาะลิ้นจี่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้พัฒนาผลผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของครอบครัว และจังหวัด จึงจัดงานวันลิ้นจี่ขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่อำเภออัมพวา

งานนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
จัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 13-19 เมษายน ช่วงงานสารท เดือน 11 และช่วงเทศกาลตรุษจีน กำหนดจัดงานครั้งละ 7 วัน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง นอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว ภายในงานยังมีการออกร้านขายสินค้าพื้นเมือง กลางคืนมีมหรสพนานาชนิด

งานตะวันรอนที่ดอนหอยหลอด
และงานแข่งกระดานเลน จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่หมู่บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบาง จะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงครามงานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อส้มโอพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ในราคาย่อมเยา มีนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรของจังหวัด และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง
จัดขึ้นในเดือนธันวาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

ศิลปะการทำซออู้
ซอเป็นเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง บ้านพญาซอเป็นบ้านช่างซออู้ ที่นำศิลปะการเล่นดนตรีไทยมาผนวกกับการแกะสลักซอเป็นลวดลายที่งดงาม โดยการนำผลมะพร้าวที่ใช้ทำซอซึ่งมีลักษณะพิเศษมาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายตัวละคร ลายพุดตาน ลายนามย่อ ลายนามปีนักษัตรเช่น ชวด ฉลู ปัจจุบันหาชมศิลปะการแกะสลักเช่นนี้ได้ยาก

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย