ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสระบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดสระบุรี
รูปมณฑป หมายถึงมณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูก ครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ นับเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดของชาวไทย

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ตะแบกนา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชประจำจังหวัด

สระบุรีจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นไทย มีน้ำใจรักชาติและศาสนา
รักสงบสมัครสมานแต่นานมา ชาวประชาสามัคคีไม่ตรีกัน
พระพุทธบาทเป็นหลักศาสนายิ่ง ของชายหญิงไทยเทศทุกเขตขัน
ปูชนีย์ที่เคารพควรอภิวันท์ ดังสวรรค์ประทานบันดาลดล พระพุทธฉายอีกรายฉายองค์พุทธ
บริสุทธิ์อยู่หน้าผานั้นน่าฉงน สระบุรีเมืองพระของประชาชน
ทางกุศลของเราเฝ้าภูมิใจ พระนิรโรคันตรายชัยวัฒน์
จอมกษัตริย์มอบประชาน่าเลื่อมใส เป็นมิ่งขวัญสระบุรีนิรภัย
ศูนย์รวมใจรักสามัคคี ชาวสระบุรีอุตสาหะงานกสิกรรม
เลือกสวนไร่นา เราทำไม่หน่ายหนี อุตสาหกรรมการค้าประดามี

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในหกของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ราบภาคกลางตอนบน ทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ราบสูง และพื้นที่จะค่อย ๆ สูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันออกอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นบริเวณที่มีความสูงมากที่สุดของจังหวัด

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และนครนายก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม