ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสิงห์บุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน หมายถึง กำแพงและเชิงเทินในตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี คืออนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน เป็นอนุสาวรีย์แห่งวีรกรรม และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาๆ กลุ่มหนึ่ง ได้แสดงความกล้าหาญ ความสามัคคี และความรักชาติบ้านเมือง ได้รวมตัว รวมพลังกันขึ้นเองอย่างจริงใจ และฉับพลันในยามคับขัน ตั้งค่ายต่อสู้ต้านทานกองทัพพม่าข้าศึก ต่อสู้ได้ชัยชนะถึง 7 ครั้ง เพื่อเป็นการถ่วงเวลาคอยกองทัพไทยจากทางอื่น สามารถรวมกลุ่มสู้อยู่ได้นานถึง 5 เดือน จึงได้พ่ายแพ้แก่ข้าศึก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะกล่ำต้น

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงวีรชนคนกล้า

เมืองวีรชนคนกล้า นั่นคือสมญาสิงห์บุรี เกียรติประวัตินั้นมี ชื่อบางระจัน ที่เกริกไกร วีรชน วีรกรรม นั้นยังฝังจำอยู่ในฤทัย ประวัติศาสตร์อันภูมิใจ ขอให้ผองไทยจำไว้ตลอดกาล
บุญคุณที่ท่านเคยทำ ขออย่าลืมนักรบทุกท่าน ท่านต่อสู้อย่างห้าวหาญ จนผู้รุกรานนั้นต้องพ่ายไป วันเวลาแม้จะล่วงเลยผ่านมาเนิ่นนานเท่าไร ชื่อชาวบางระจัน ยังคงฝังใจคู่ไทยชั่วกาล
ชาวเมืองวีรชนคนกล้า สืบสายเลือดมาแต่โบราณ ยึดมั่นในปณิธานสมัครสมานไมตรี พวกเรารักสามัคคี รักศักดิ์ศรี สร้างคุณความดี เลือดสิงห์เลือดสีเดียวกัน
จะเทิดทูนด้วยกำจัดพาล ยกย่องบูชาสุดชีวัน วีรชนทุกท่านนั้น ช่วยกันป้องกันรักษาชาติไว้ ศาสน์ กษัตริย์ ดำรงนานไป ความเป็นไทย แม้ใครคิดทำลาย เรายอมตายมลายชีวี เอาชีพพลีเยี่ยงวีรชน .

          จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำ เขตพื้นที่แม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี และนอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่น ๆ อีก ได้แก่ ลำการ้อง ลำแม่ลา ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย เป็นพื้นที่ไม่ภูเขา มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำเป็นอย่างมาก

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี
    จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา
    จังหวัดอ่างทอง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท
    และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม