ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดอุทัยธานี

ตราสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ภาพภูเขา คือเขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑปและพระพุทธบาท จำลองประดิษฐานอยู่ รูปต้นไม้และพื้นดินคือ อาณาบริเวณที่ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รัศมีของพระอาทิตย์ หมายถึงรุ่งอรุณเป็นความหมายเดียวกับชื่อเมือง ซึ่งแปลว่า เมืองพระอาทิตย์แรกขึ้น

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สะเดา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกฝ้ายคำ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงเที่ยวอุทัย

มา ศรีสุวรรณ ผู้เรียบเรียง

อุทัยเป็นเมืองวิไล    แม้ว่าได้ไปจะต้องมนต์ขลัง
มีมณฑปอยู่บนเขาสะแกกรัง  เขาพญาพายเรือมีชื่อดัง
แถมยังมีถ้ำสวยงามนับพัน เขาตะพาบนั้นช่างงามครัน
ปฐวีนั้นเกินจำนรร  ดุจเทพเสกสรรแต่งเติมไว้ไห้
ถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์   ค่ำแล้วก็นอนที่เมืองอุทัย
แม้ใครได้ดำน้ำสามผุด   คงไม่หลุดไปจากอุทัย

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นป่าและภูเขา และลาดเทจากทิศตะวันตกต่ำลงมาทางทิศตะวันออก โดยทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตอนกลางของจังหวัดเป็นดอนพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาถึง 2 ใน 3 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว
    จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
    อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์
    จังหวัดชัยนาท โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้น แบ่งเขตแดน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย