ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดจันทบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์เปล่งแสงเป็นประกาย แสงจันทร์ หมายถึง ความสวยงามเยือกเย็นละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบรื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยโดยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์ เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองโบราณ มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเหลืองจันทบุรี

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชจันทบุรี

จันทบุรีนี้เป็นศรีเมืองเรืองเหมือนชื่อ เทิดงามระบือถือเป็นมงคล
มองไหนสดใสทุกสิ่งงามยิ่งชวนยล เหมือนดังจันท์มณฑลชื่นกมลชางจันท์
จันทบุรีสมบูรณ์พร้อมดีมีพร้อมสิ้น ทั่วแดนธานินทร์สินมีอนันต์
ทิวเขามีไม้และแร่ผ้าแพรพาพรรณ รักแผ่นดินเมืองจันท์ปลูกพืชผักได้ผลดี
เราผองชาวจันท์ทั่วถิ่นจันท์นี้ภูมิใจ ธรรมชาติได้สร้างไว้ดั่งเทพธานี
ทรัพย์ในดินก็ล้ำค่า ในน้ำมีปลาเต็มนที ผองชาวจันท์นี้ต่างมีสำราญสุขสรรค์
เรารักแดนดินทั่วถิ่นจันท์นี้ผองเรา เราทุคนที่ได้เนาว์เพื่อนเราชาวจันท์
เราถือภาษิตนิมิตเมือง  จันท์นี้รองเรืองเป็นสำคัญ
พร้อมใจสร้างสรรค์ให้จันท์สมบูรณ์พูนไกล พวกเราผองชาวจันท์นี้เกลียวกลม
รักกันมั่นอารมย์มิข่มใคร ต่างคนยึดศาสนาอำไพ รักสงบจิตใจทุกครา
ทิดทูนพระราชาเหนือชีวี พระเป็นร่มราวีศรีสง่า ปกไทยด้วยบารมีแกร่งกล้า
เทิดบูชาเหนือมวลเกล้าผองเราชาวจันท์

จังหวัดจันทบุรี หรือเมืองจันท์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก   เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย ต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด จันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ

จันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี,จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และจังหวัดตราด
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดตราด
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระยอง และอ่าวไทย

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย