ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดชลบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ที่เคยเดินทางไปมาแถบนั้น เชื่อถือว่า ศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถให้ความคุ้มครองชาวชลบุรี และผู้ที่เคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของชลบุรี
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย"

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ประดู่ป่า

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ประดู่ป่า

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชชลบุรี

เที่ยวชลบุรีสะดวกดีทางใกล้ คลื่นลมหาดทราย แสนรื่นรมย์
สัตหีบ ศรีราชา พัทยา อ่าวอุดม  ผาแดง พนัสนิคม บางแสนเอย
ของดีเมืองชลทั่วทุกคนรู้ค่า  น้ำมัน น้ำปลา น้ำอ้อยดี
อีกก๊าซธรรมชาติ โชติชัชจากนที ชื่อเสียงชลบุรีนี่เหนือใคร
ทะเลสวยดี อ่าวเวิ้งมีหลายอ่าว แวะเยือนทุกคราวแสนเพลิดเพลิน
เล่นน้ำกันสนุก สิ้นทุกข์ สุขเหลือเกิน ทรายขาว ชายเนิน โขดเขินไกล
สาวงามเมืองชล แต่ละคนยิ่งใหญ่ ละมุนละไม สวยต้องตา
อ่อนหวานปานน้ำอ้อย เรียบร้อยจริยา งามพร้อมเพลินตาและน้ำใจ
แม้กายแรงใจ ฝากหัวใจไว้นี่ ชาวชลบุรีคงเมตตา ถิ่นนี้มีเสน่ห์
ห่างเหต้องหวนมา  ซาบซึ้งอุรากว่าทุกเมือง

         จังหวัดชลบุรีมีภูเขาทอดอยู่เกือบกลางของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สถาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล ตอนเหนือเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทิศตะวันออกและทศใต้เดิมเป็นป่าเขาพื้นที่ลุ่มดอน ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพจากป่าไม้เป็นที่โล่งเตียนใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มีชายฝั่งทะเลและหาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดระยอง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย