ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดสระแก้ว

งานดอกแก้วบานเบื้องบูรพา
บูชาหลวงพ่อทอง และงานกาชาด ประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ขบวนแห่สืบสานประเพณีของดีเมืองสระแก้ว ชมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ ชมการแสดง มหรสพ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และการออกร้านแสดงสินค้า บริเวณอยู่ที่สามแยกสระแก้ว

งานแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญ ฯ
ขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดแคนตาลูป และผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่าง ๆ ช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตแคนตาลูปออกสู่ตลาด

งานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ขบวนแห่ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชมการแสดงของเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ชมการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นเมือง การแสดงของผู้สูงอายุ เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมตรวจสุขภาพเสริมสร้างสุขภาพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย