ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสระแก้ว

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึงจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทาง ทิศบูรพาภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว ภาพพระพุทธรูปปางสรง น้ำสรีระประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นนิมิตรหมายแห่งความชุ่มชื้น ร่มเย็น

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะขามป้อม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกแก้ว

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชสระแก้ว

คำร้อง - นวรัตน์ เพียสีนุย
ทำนอง - สันติ ลุนเผ่
ร้องนำ - สันติ ลุนเผ่ (ขับร้องนำหมู่)
 
(ลุ พุทธศักราช 2536 สมเด็จพระภัทรมหาราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิน จังหวัดสระแก้ว ณ ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรสยาม)

หนึ่งธันวา 2536 ศกสมัย ผองผไทแซ่ซร้องร้องก้องคำขาน เกิดจังหวัดสระแก้วอลังการ คู่ภูบาลชานชายแดนแคว้นบูรพา รวมพลังสามัคคีอันยิ่งใหญ่ รวมน้ำใจรักกันไว้มั่นดังภูผา จะตั้งมั่นสรรค์สร้างพารา มุ่งหน้าด้วยความมั่นใจ ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ ดุจร่มฉัตรร่มโพธิ์มโนถวาย ภักดีพร้อมน้อมเกล้าจนวางวาย ชีพสลายขอให้อยู่คู่นิรันดร์ สระแก้วเราเราซาบซึ้งในดวงจิต มอบชีวิตพัฒนากล้าสร้างสรรค์ ความรุ่งเรืองทุกแหล่งหล้านับอนันต์ ให้ความฝันบรรเจิดจ้าฟ้าไทย

สระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย