ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดตราด

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัดตราด

ภาพเรือใบ กับโป๊ะ หมายถึงเมืองท่าชายทะเล และอาชีพการประมงซึ่งมีปลาทะเลชนิดต่าง ๆ ชุกชุม ส่วนเกาะเบื้อหลังออกไป คือเกาะช้าง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เด่นที่สุดของจังหวัด

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ต้นไม้ประจำจังหวัด : หูกวาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกฤษณา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงตราดของเรา

คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

(พร้อม) สุดแดนแว่นแคว้นบูรพา ตราดนั่นเป็นธานีใหญ่
เปรียบเหมือนเป็นด่านเขตไทย คุ้มกันพาลภัยย่ำยี
ตราดเราร่วมรักปรองดอง เพื่อพื้นดินทองเต็มที่
ช่วยกันฟันฟาดไพรี รักสามัคคีอาจินต์
  
(หญิง) ท้องทะเล
(ชาย) มีปูมีปลา
(หญิง) เรือกสวนไร่นา
(ชาย) เราทำมาหากิน
(พร้อม) อยู่กินสำราญ ดั่งจิตถวิล
(รักฟ้ารักดินถิ่นตราดผูกพัน
(หญิง) สามัคคี
(ชาย) ฮาเฮเฮฮา
(หญิง) เลือดบูรพา
(ชาย) บันเทิงชีวัน
(พร้อม) ขอให้สุขสันต์ทั่วกัน
ตราดขวัญไทยไชโย

ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กัมพูชาทางด้านตะวันออก

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และกิ่งอำเภอเกาะกูด

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา 
  • ทิศใต้ จดอ่าวไทย 
  • ทิศตะวันออก จดประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรี ที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน 

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย