ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดเชียงใหม่

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสำคัญ 2 ประการ ของจังหวัดช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทูลเกล้าถวายแด่พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแก้ว คือดินแดนที่บวรพุทธศาสนารุ่งเรืองสุด
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ทองกวาว

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว,ดอกจานเหลือง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงแมนแดนดอกไม้

คำร้อง/ทำนอง อ.จำเหลาะ สมจิตต์
สถาบันราชมงคล เชียงใหม่
ขับร้อง/ ธนพล

ไตรเวทย์เมืองเชียงใหม่ดินแดนดอกไม้และสาวงาม เลื่องลือทุก เขตคามเด่นสมนามนครพิงค์
เมืองเชียงใหม่ รุ่งเรืองวิไลในดินแดน ผู้คนทุกถิ่นแคว้น ต่างท่องแดนล้านนาไทย
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ งามล้ำค่านครพิงค์
เมืองเชียงใหม่ เด่นงามล้ำไกลดังเมืองแมน มั่งมีศรีสุข แว่นแคว้นแดนล้านนาไทย

            นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือเวียงพิงค์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้เป็นเมืองที่ รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจน วัฒนธรรมดั้งเดิม ของลานนาไทยเอาไว้ ส่วนสภาพทางภูมิศาสตร์นั้น พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา เนื้อที่ ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบอยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง

  • ทิศเหนือ                     จดรัฐเชียงตุงของสหาภาพพม่า
  • ทิศใต้                         จดจังหวัดลำพูนและตาก
  • ทิศตะวันตก                จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ทิศตะวันออก              จดจังหวัดเชียงราย

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย